Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.doç.dr. Yılmaz Yurtseven *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARAOSMANOĞLU, fatih, İnsan hakları, Seçkin Yayınları, Ankara 2011; ÇAĞIR Selda, İnsan Hakları, Beta Yayınları, Ankara 2011;ÇEÇEN Anıl, İnsan Hakları, Savaş Yayınları, Ankara 2000; ERDOĞAN Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku,Orion kitabevi , Ankara 2007.

Dersin İçeriği

İnsan haklarının tarihsel gelişimi-Ulusal ve uluslararası belgelerde insan hakları- İnsan hakları hukuku- Uluslararası insan hakları yargılaması-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvuru ve yargılama usulleri.

Dersin Amacı

İnsan hakları kavramının tarihi gelişimi ile dünyada ve Türkiye'de insan haklarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar hakkında önlisans öğrencilerini bilgilenedirmek, demokrasi kültürü kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan haklarının tarihi gelişimi: Doğu'da insan haklarına ilişkin gelişmeler
2 İnsan haklarının tarihi gelişimi: Batı'da insan haklarına ilişkin gelişmeler.
3 Batıda insan haklarına ilişkin ilk yazılı belgelerin ortaya çıkışı.
4 Feodalizm ve insan hakları
5 1789 Fransız ihtilali ve insan haklarına ilişkin düzenlemeler.
6 Türkiye'de insan haklarının gelişim süreci; Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
7 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
8 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
9 Avrupa Sosyal şartı
10 Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi
11 Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları ve İnsan hak ve özgürlükleri
12 Demokrasi kavramı ve tarihi gelişimi
13 Türk demokrasisisnin gelişim aşamaları
14 Demokrasi türleri; liberal demokrasi, sosyal demokrasi, sosyalist demokrasi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40209 1146894 Öğrenci insan haklarının tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
40210 1170886 Demokrasi kavramı ve demokrasi kültür hakkında bilgi sahibi olur.
40211 1154439 Türkiye'de ve Dünya'da indan haklarına ilişkin uygulamalar ve hukuki düzenlemeler hakkında donanım kazanır.
99316 1172040 İnsan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr