Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK, Medeni Hukuk, 24.Baskı, Şubat 2018 Prof.Dr.Zafer Zeytin, Türk Medeni Hukuku,Eylül 2018,4.Baskı

Dersin İçeriği

Kişi, kişilik, kişilik türleri, ehliyetler

Dersin Amacı

Medeni hukukun temelini oluşturan kişiler ile kişilik kavramı, kişilik türleri, kişiliğe bağlı ehliyetler hakkında öğrencilerin temel bilgiye sahip olması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evlenmenin geçersizliği Medeni hukuk 2- 1 hafta ek.docx,
2 Boşanma Medeni hukuk 2- 2 ci hafta EK.docx,
3 Soybağının kurulması Medeni hukuk 2- 3 cü hafta EK.docx,
4 Evlat edinme Medeni hukuk 2- 4 cü hafta EK.docx,
5 Soybağının hükümleri velayet Medeni hukuk 2-5 ci hafta EK NOT.docx,
6 Vesayet , vasi atanması, kayyım Medeni hukuk 2- 6 cı hafta EK.docx,
7 Eşya hukuku ayni hak, zilyetlik Medeni hukuk 2- 7 cı hafta.EK.docx,
8 Ara sınav Medeni hukuk 2- 8 ci hafta.docx,
9 Tapu sicili Medeni hukuk 2- 9 cu hafta EK.docx,
10 Ayni haklar, mülkiyet,sınırlı ayni haklar Medeni hukuk 2-10 cu hafta-EK.docx,
11 Miras hukuku, Medeni hukuk 2-11 HAFTA EK.docx,
12 Miraşçılar Medeni hukuk 2- 12 ci hafta ek.docx,
13 Ölüme bağlı tasarruflar Medeni hukuk 2-EK-13 CÜ HAFTA.docx,
14 Saklı pay Medeni hukuk 14 CÜ HAFTA EK.docx,
15 Mirasın kazanılması MEDENİ HUKUK 2-15 ci hafta EK.docx,
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92340 1168789 Medeni Hukukun İlkelerini öğrenir.
92341 1173011 Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş başlangıç hükümlerini öğrenir.
92342 1174512 Medeni Hukukla ilgili her türlü metni anlayabilir.
92343 1183966 Medeni Hukuk Uygulamasına katkıda bulunabilecek bir bakış açısı kazanır.
92344 1186309 Yargı uygulamasını kolaylaştıracak pratiklik kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr