Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Borçlar Hukuku genel hükümler Prof.Fatih Bilgili,Yrd.Doç.Dr.Ertan Demirkapı, Eylül 2017 ,11 baskı; tüm yasal mevzuat

Dersin İçeriği

Borçlar hukukunun temel kavramları

Dersin Amacı

Bu derste borçlar hukukunun temel ilkeleri hakkında bilgi verilir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borçlar hukukunun temel ilkeleri Borçlar hukuku 1 ci hafta EK.docx,
2 Edim,türleri Borçlar hukuku 2 ci hafta ek.docx,
3 hukuki işlemler,sözleşmeler Borçlar hukuku 3 cü hafta EK.docx,
4 temsil Borçlar hukuku 4 cü hafta ek.docx,
5 genel işlem koşulları,sözleşmelerin yorumlanması Borçlar hukuku 5 ci hafta ek.docx,
6 haksız fiil Borçlar hukuku 6 cı hafta ek.docx,
7 kusursuz sorumluluk Borçlar hukuku 7 ci hafta ek.docx,
8 ARA SINAV Borçlar hukuku 8 ci hafta.docx,
9 müteselsil sorumluluk Borçlar hukuku 9 ci hafta ek.docx,
10 borca aykırılık halleri Borçlar hukuku 10 cu hafta ek.docx,
11 sebepsiz zenginleşme Borçlar hukuku 11 cu hafta.docx,
12 Borçların sona ermesi Borçlar hukuku 12 cu hafta ek.docx,
13 Alacaklının temerrüdü Borçlar hukuku 2-13 cü hafta ek.docx,
14 alacağın devri, Borçlar hukuku 14 cü hafta EK.docx,
15 borcun üstlenilmesi Borçlar hukuku 15 ci hafta EK.docx,
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 32 3 96

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1167130 Borç ilişkilerinin unsurlarını, niteliklerini, diğer sosyal ilişkilerden farkını tanımlar
2 1168119 Sözleşmenin geçerlilik şartlarını yorumlar
3 1173386 Borçlar hukukunda geçerli olan temEl prensipleri belirleyebilecek.
4 1178253 Haksız fiilden doğan borçları açıklayabilecektir.
5 1180470 öneri ve kabul kavramları ile birlikte sözleşmenin kuruluşunu yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr