Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

İletişim hukukunun temel kavramları, Türk hukukunda haberleşme özgürlüğü ve medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin incelenmesi ve fikri emeğin korunmasına ilişkin temel kavramlar, fikir ürünü fikir ve sanat eseri, eser sahipliği, eser sahibinin hakları, marka, patent, endüstriyel tasarımlar üzerindeki hakların korunmasına ilişkin düzenlemeler ve örnek uygulamaların analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır

Dersin Amacı

Hukuk ve iletişim hukuku konusunda temel bilgileri vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Olarak İletişim, Kitle İletişim ve Kitle İletişim Hukuku Kavramları
2 Türkiye´de Kitle İletişim Özgürlüğü
3 Basının Kapsamı ve Basın Rejimine İlişkin Temel Kavramlar
4 Dönemsel Yayınlar
5 Cevap ve Düzeltme Hakkı
6 Basında Hukukî ve Cezâî Sorumluluk
7 Ara sınav
8 Radyo ve Televizyon Rejimi
9 Türkiye´de Radyo ve Televizyonda Hukukî Rejim
10 Sinema-Video Rejimi
11 Türkiye´de Sinema-Videoda Hukukî Rejim
12 İnternet Rejimi
13 Türkiye´de İnternette Hukukî Rejim
14 Genel Tekrar ve Değerlendirme
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Final haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 5 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222833 Bireylerin düşüncelerini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklama ve yayma anlamında, “düşünceyi açıklama özgürlüğü” olduğu öğretilerek benimsetilir.
2 1223157 Kamuya açık alanlarda engellenmeden, “bilgi edinme özgürlüğü”,olduğu vurgulanır.
3 1223172 Basın yoluyla “haber verme özgürlüğü”olduğu vurgulanır.
4 1223404 Radyo-televizyon yoluyla “haber verme özgürlüğü”,
5 1223484 Bu madde ayrıca, “benzeri yollarla yapılan yayımların” ifadesinden hareketle, internet vasıtasıyla haber verme özgürlüğü”nü de içerdiğini düşünmek gerekir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr