Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Murat Atalı, Doç. Dr. İbrahim Ermenek ve Dr. Hilal Ünal Kaya, Yargı Örgütü, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Eylül 2019.

Dersin İçeriği

Yargı Örgütü dersi,yargı işlevini yerine getirmekle görevli mahkemelerin kuruluşunu,görevlerini,işleyişini ve birbirleriyle ilişkilerini,yargılama ilkelerini,yargılama sürecine katılanların görev ve yetkilerini belirleyen hukuk kurallarını inceleyen bağımsız bir çalışma alanı olan Yargı Örgütü Hukukunu konu edinir.

Dersin Amacı

Dersin amacı,öğrencilere genel olarak yargı kuvvetini ve yargılama faaliyetini öğretmek,Türk Yargı Örgütü içerisinde yer alan yargılama mercilerini,bu merciler arasındaki ilişkileri ve yargılama faaliyetine doğrudan veya dolaylı katılan görevlilieri tanıtmak,böylece diğer hukuk derslerinde geçen yargılamayla ilgili kavramları daha iyi anlamalarını sağlamaktır.Ayrıcabu ders,derste öğretilen kavramlar aracılığıyla öğrencilerin genel anlamda Türk Yargı Sisteminin nasıl çalıştığı da göstermeyi amaçlamaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yargı Örgütünün Temel Kavramları 1. hafta.docx,
2 Yargılamaya Yön Veren Temel İlkeler 2. hafta.docx,
3 Medeni Yargı ve İlk Derece Hukuk Mahkemeleri 3. hafta.docx,
4 Ceza Yargısı ve İlk Derece Ceza Mahkemeleri 4. hafta.docx,
5 İstinaf Mahkemeleri ve Temyiz Mahkemesi 5. hafta.docx,
6 İdari Yargı Örgütü 6. hafta.docx,
7 Anayasa Yargısı Örgütü 7. hafta.docx,
8 Uyuşmazlık Yargısı Örgütü 8. hafta.docx,
9 Sayıştay 9. hafta.docx,
10 Yüksek Seçim Kurulu 10. hafta.docx,
11 Tahkim ve Arabuluculuk 11. hafta.docx,
12 Uzlaştırma ve Tüketici Hakem Heyetleri 12. hafta.docx,
13 Yargı Örgütünde Yer Alan Görevlilerden Hakim, Savcı ve Avukat 13. hafta.docx,
14 Yargı Örgütünde Yer Alan Görevlilerden Noter, Adalet Memuru ile İcra ve İflas Dairesi Çalışanları 14. hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192312 Yargılama faaliyetinin işleyiş biçimini öğrenir.
2 1192316 Yargılama faaliyetini yerine getiren görevlileri tanır
3 1192327 Adli yargı,ceza yargısı ve askeri yargının ayrımını yapabilir
4 1192416 Her yargı düzeninin kendine has özelliklerini tanır
5 1192499 Yüksek yargı yerlerinin konumunu ve önemini saptar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr