Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İdari yargılama Hukuku hocasından ders notları, Prof.Dr.Ahmet Nohutçu,Ağustos,2018 1.basım ;İdari Yargılama hukuku ,Prof.Dr.Ramazan Çağlayan, Ağustos 2018,10.Baskı

Dersin İçeriği

İdari Yargı organlarının yapısı, idarenin denetimi, idari davalar ve yargılama usulü, idari dava açma süreci,

Dersin Amacı

İdari Yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, idari davalar ve yargılama usulü, idari yargı kararlarının uygulanmasının işlenmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdarenin Yargısal Denetimi İDARİ YARGI 1 ci hafta.docx,
2 İdari Yargılama Teşkilatı İDARİ YARGI 2ci hafta.docx,
3 İdari yargı düzeninde görev İDARİ YARGI 3 cü hafta.docx,
4 İptal davası İDARİ YARGI 4 cü hafta.docx,
5 Tam yargı davası İDARİ YARGI 5 ci hafta.docx,
6 İdari yargıda görev İDARİ YARGI 6 ci hafta.docx,
7 İdari yargıda yetki İDARİ YARGI 7 ci hafta.docx,
8 İdari dava açma biçimi İDARİ YARGI 8 ci hafta.docx,
9 İdari yargıda süreler İDARİ YARGI 9 cu hafta.docx,
10 Davaların incelenmesi İDARİ YARGI 10 cu hafta.docx,
11 İdari yargılama usulü İDARİ YARGI 11 cu hafta.docx,
12 İdari yargılama usulünde mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığı İDARİ YARGI 12 cu hafta.docx,
13 İdari yargı düzeninde kanun yolları İDARİ YARGI 13 cu hafta.docx,
14 İdari yargı düzeninde kanun yolları devamı İDARİ YARGI 14 cu hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 0 2 0
5 Derse Katılım 32 3 96

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
99029 1178616 İdari yargı teşkilatını öğrenir.
99030 1180492 İdari yargı denetimi kavramını öğrenir.
99031 1182659 İptal ve tam yargı davası açılma koşullarını öğrenir.
99032 1186870 Yürütmenin durdurulması kavramını öğrenir.
99033 1189576 Yüksek yargı organlarının çalışma usullerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr