Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Derya Keskinci *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/Prof. Dr. Oğuz Atalay/ Prof. Dr. Muhammet Özekes; Medeni Usul Hukuku TEMEL BİLGİLER, 14. Bası, İstanbul 2020. Prof. Dr. Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2019.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Medeni usul hukuku ilkeleri çerçevesinde öğrencilere adli yargı yolu süreci ve dava açılması ile ilgili usul işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Usul Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 1. hafta.docx
Medeni Usul Hukuku (MYO) 1 (1).mp4
2 Mahkemeler, Görev ve yetki 2. Hafta.docx
Medeni Usul Hukuku 4. Hafta.mp4
3 Hakimlerin Davadan Çekinmesi, Reddi ve Sorumluluğu " 3. Hafta.docx
MUH Yargı Görevlileri.mp4
4 Usul işlemleri ve Tebligat 4. Hafta.docx
MUH Usul İŞlemleri ve Tebligat.mp4
5 Taraflar, Dava Arkadaşlığı ve Davaya Müdahale 5. Hafta.docx
Taraflar.mp4
6 Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler 6. Hafta.docx
MUH İlkeler.mp4
7 Dava Hakkında Genel Bilgiler ve Davanın Açılması 7. Hafta.docx
MUH Dava Hakkında.mp4
8 Davaya Cevap, İddianın ve Savunmanının Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı 8. Hafta.docx
9 Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları 9. Hafta.docx
10 İspatın Temel Kavramları ve Delil Türleri ve Senetle ispat 10. Hafta.docx
11 Yemin, Tanık, Keşif ,Bilirkişi ve Uzman Görüşü 11. Hafta.docx
12 Karar ve Hüküm, Basit Yargılama Usulü 12. Hafta.docx
13 Kanun Yolları 13. Hafta.docx
14 Geçici Hukuki Koruma , Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 14. Hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 5 160

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419338 Yargı teşkilatını öğrenir.
2 1439420 Mahkemelerin görev ve yetkisini öğrenir
3 1425162 Yargılama ilkelerini öğrenir.
4 1417347 Dava çeşitlerini öğrenir.
5 1411280 İspat ve delilleri öğrenir.
6 1707462 Kanun yolları kavramı ve çeşitlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73687 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 73688 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 73689 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 73690 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 73691 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 73692 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 73697 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 73698 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
9 73693 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
10 73694 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
11 73696 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
12 73695 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 1 4 3 5
3 5 3 4 4 4 4 5
4 5 3 4 4 4 4 5
5 5 3 4 4 4 4 5
6 5 3 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr