Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Murat Atalı - Doç. Dr. İbrahim Ermenek, Medeni Usul Hukuku, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Mart 2019.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Medeni usul hukuku ilkeleri çerçevesinde öğrencilere adli yargı yolu süreci ve dava açılması ile ilgili usul işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Usul Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 1. hafta.docx,
2 Medeni Usul Hukukunun Temel İlkeleri 2. Hafta.docx,
3 Medeni Yargı Hukuk Mahkemeleri 3. Hafta.docx,
4 İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki İlişki 4. Hafta.docx,
5 Hakimlerin Davadan Çekinmesi, Reddi ve Sorumluluğu 5. Hafta.docx,
6 Dava Türleri 6. Hafta.docx,
7 Davada Ehliyet, Dava Arkadaşlığı ve Davada İlgililerin Rolleri 7. Hafta.docx,
8 Dava Açılması ve Süreler 8. Hafta.docx,
9 Yargılama Harç ve Giderleri 9. Hafta.docx,
10 Dilekçeler Aşaması 10. Hafta.docx,
11 İddia veya Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağı 11. Hafta.docx,
12 Ön İnceleme ve Tahkikat 12. Hafta.docx,
13 Deliller 13. Hafta.docx,
14 Yargılamanın Sona Ermesi ve Kanun Yolları 14. Hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 5 160

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192419 Yargı teşkilatını öğrenir.
2 1198557 Yargılama ilkelerini öğrenir.
3 1213675 dava çeşitlerini öğrenir.
4 1183860 Davanın ispatlanması için gereken delillerin turlerini öğrenir.
5 1190306 yargılama sonucunda verilen hükme karşı gidilecek üst mahkemeleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr