Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Müjdat Şakar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 12. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık, Eylül 2019.

Dersin İçeriği

Bireysel iş hukuku

Dersin Amacı

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında donanım kazandırmak, mesleki alanda bilgi birikimi oluşturmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Hukukuna Giriş, Kaynaklar ve Temel Kavramlar 1. hafta.pptx,
2 İş Kanunu'nun Kapsamı ve İş Sözleşmesi 2. Hafta.docx,
3 İş Sözleşmesinde İşçinin Borçları 3. Hafta.docx,
4 İş Sözleşmesinde İşverenin Borçları 4. Hafta.docx,
5 İşçinin Çalışma ve Dinlenme Süreleri 5. Hafta.docx,
6 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 6. Hafta.docx,
7 İş Güvencesi 7. Hafta.docx,
8 Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesi ve İbraname 8. Hafta.docx,
9 Sosyal Güvenlik Kavramı, Gelişimi ve Kapsamı 9. Hafta.docx,
10 İşyerinin ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi, Primler ve Prim Belgesi 10. Hafta.docx,
11 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası 11. Hafta.docx,
12 Hastalık ve Analık Sigortası 12. Hafta.docx,
13 Uzun Vadeli Sigorta Kolları 13. Hafta.docx,
14 İşsizlik Sigortası ve Genel Sağlık Sigortası 14. Hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 17 17
5 Derse Katılım 14 8 112
8 Rehberli Problem Çözümü 1 9 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176675 İş, işyeri, işçi ve işveren kavramlarını bilir.
2 1186070 İş sözleşmesi yapmayı bilir.
3 1178698 İşçi ve işverenin karşılıklı hak ve borçlarını bilir.
4 1194586 Toplu iş hukukunun temel kavramlarını bilir.
5 1199309 Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavramlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr