Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Murat BATI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin İçeriği

Türk vergi sistemini ve sistemde yer alan tüm vergilendirme çeşitleri yanı sıra görevleri birimleri ve yasal süreçleri anlatılır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin vergi kanunları, Türk vergi sistemi, genel vergilendirme ilkeleri ve vergi kavramları hakkında bilgilendirilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi, Vergi Hukukunun Kaynakları, Vergilendirme Yetkisi ve Sınırları vergi hukuku.docx,
2 Vergi Ödevi (Vergi Yükümlüsü, Vergi Sorumlusu), Vergilendirme İşlemleri; Tarh ve Tebliğ
3 Vergilendirme İşlemleri; Tahakkuk, Tahsil ve Vergi Hukukunda Süreler
4 Vergi Borcunun Sonra Ermesi; Ödeme, Zamanaşımı, Sona Ermesi; Takas, Terkin, Diğer Nedenler
5 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması, Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları; İdari Çözüm Yolları (Uzlaşma)
6 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
7 Vergi Suç ve Cezaları
8 Ara Sınav
9 Türk Vergi Sistemine giriş, Gelir vergisinin tarihi gelişimi, Gelir Kavramı, Gelir Vergisinin Konusu ve Yükümlüsü
10 Gelir unsurlarının vergilendirilmesi, Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
11 Gelir unsurlarının vergilendirilmesi, Ücretler, Serbest Meslek Kazancı
12 Gelir unsurlarının vergilendirilmesi,Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İradlar,Gelir Vergisinin Tarhı
13 Kurumlar Vergisi ve Emlâk Vergisinde Yükümlülük,Matrahın Saptanması, Kurumlarda Sona Erme,Vergi Kolaylıkları ve Güvenlik Önlemler
14 Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi, Unsurları, Vergilendirme İşlemleri,Kolaylıkları, Güvenlik Önlemleri
15 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi ve Değerli Kâğıtlar, Unsurları, Vergilendirme İşlemleri,Kolaylıkları, Güvenlik Önlemleri
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 2 40 1
23 Proje Sunma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 2 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 16 2 32
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
15224 1132480 İlgili vergi kanunlarının genel işleyişi hakkında bilgi edinerek ,mevzuata uygun işlem yapabilmeyi saglamak.
15628 1163948 Vergi mevzuatına genel bir bakıs acısı yakalamayı saglamak.
18700 1215424 Vergi daireleri ve vergi mahkemelerinin genel işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr