Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Av. Süleyman Çetin - Dr. Öğr. Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noter Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Seçkin, 2019.

Dersin İçeriği

Avukatlık ve noterlik kanunu,mesleğe giriş koşulları,mesleği uygulama ve devam ettirme

Dersin Amacı

Avukatlık ve Noterlik Hukuku hakkında temel kavramların kavratılması,mesleğin tanıtımı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hak ve Adalet Kavramları, Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi 1. hafta.pptx,
2 Avukatlık Mesleğinin Nitelikleri 2. Hafta.docx,
3 Avukatlık Mesleğine Kabulün Koşulları 3. Hafta.docx,
4 Avukatlık Sözleşmesi 4. Hafta.docx,
5 Avukatın Hakları 5. Hafta.docx,
6 Avukatın Yükümlülükleri 6. Hafta.docx,
7 Avukatın Hukuki Sorumluluğu 7. Hafta.docx,
8 Meslek Kuruluşları 8. Hafta.docx,
9 Noterlik Kavramı ve Noterlik Hukuku 9. Hafta.docx,
10 Noterliklerin Kurulması 10. Hafta.docx,
11 Noterlik Mesleğine Giriş ve Sona Erme 11. Hafta.docx,
12 Noterlerin Hakları 12. Hafta.docx,
13 Noterlerin Yükümlülükleri 13. Hafta.docx,
14 Noterlik İşlemleri 14. Hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95165 1170377 Avukatlık mesleği yapabilme şartlarını kavratır.
95166 1147747 Avukatlıkla diğer mesleklerin ilişkilerini kavratır.
95167 1161498 Noterlik mesleğini kavratır.
95168 1168049 Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan işleri kavratır.
95169 1168368 Noterlerin görevlerini kavratır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr