Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamu Personel Yönetimi,Prof.Dr.Tayfun Akgüner, 2016 tarih ,7 .basım ve ders notu uzman kariyer yayınları

Dersin İçeriği

Memurluk mesleğinin ilkeleri,memur olma şartları,aday memur,memur özlük hak ve yetkileri

Dersin Amacı

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve diğer ilgili mevzuatın öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Memur Kavramı, Memur hukuku 1ci hafta.docx,
2 Memurluk mesleğinin temel ilkeleri Memur hukuku 2 ci hafta.docx,
3 Memuriyete giriş ve atama işlemleri Memur hukuku 3 cü hafta.docx,
4 Memurların hakları ve hizmet içi eğitim Memur hukuku 4 cü hafta.docx,
5 Memurların ödevleri, yükümlülükleri Memur hukuku 5 ci hafta.docx,
6 Memurların maaş rejimleri Memur hukuku 6 cı hafta.docx,
7 Memurların yer değiştirmeleri, kadroların kaldırılması Memur hukuku 7 ci hafta.docx,
8 Memur disiplin soruşturmaları Memur hukuku 8 ci hafta.docx,
9 Memur ceza kovuşturmaları, Memur hukuku 9 cu hafta.docx,
10 Kamu görevlisi kavramı Memur hukuku 10 cu hafta.docx,
11 Devlet Memurları Kanununun istihdam biçimleri Memur hukuku 11 ci hafta.docx,
12 Memurların hak ve ayrıcalıkları Memur hukuku 12 ci hafta.docx,
13 Memur statüsünde kısıntı yapılan haller Memur hukuku 13 cü hafta.docx,
14 görevden uzaklaştırma
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
120100 1188431 memurluk mesleğinin temel ilkelerini kavrar.
120101 1193454 Mesleğe kabul ve meslekten ayrılma usullerini kavrar.
120102 1198160 Mesleğin hak ve sorumlulukları kavramlarını öğrenir.
120103 1208449 mesleğin diğer mesleklerle ilişkisini ,benzeyen ve farklı olan yönlerini kavrar.
120104 1190523 memurluk görevini kötüye kullanma sonucu cezai sorumlulukları kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr