Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.gör.Meray KATAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnfaz, Ankara Cumhuriyet Savcısı.Ahmet Adil Kubat.2.bası.

Dersin İçeriği

İnfaz yasası kapsamında tüm infaz bilgileri,tutuklama,yargılama aşamalarının infaz süreçleri,adli kontrol ve para cezalarının infazı hakkında temel bilgiler.

Dersin Amacı

Ceza ve Tutukevleri Konusu ile İnfaz Rejimi hakkında temel kuralları açıklayıcı bilgi verilmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cezaların Dönüştürülmesi.
2 Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı.
3 5275 sayılı kanunun 107/1mç göre şartla tahliyenin hesaplanması.
4 15 yaşından küçük hükümlüler hakkında 5275 sayılı kanuna göre kosullu salıverilme.
5 Mükerrirlere özgü infaz rejimi.
6 Kosullu Salıverilmenin Kaldırılması,Firar.
7 5275 sayılı yasada disiplin cezaları ve tedbirler.
8 Para cezalarının hesaplanması.
9 Para Cezalarında mahsup ve infaz
10 Hürriyeti baglayıcı cezalarda mahsup
11 İnfazın Şartı ve ve karar mercii
12 Cezaevleri çeşitleri ve kosulları
13 İnfazda cezaevi yönetimince uygulanan cezalar.
14 Mennu hakların iadesinde izlenecek usul.
15 5275 sayılı TCK da belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma.
16 İnfaz aşamasında yakalama ıkarılacak haller,infaza ara verme sebepleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
8 Rehberli Problem Çözümü 7 2 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40212 1229389 Hükümlü ve tutuklulara cezaevlerinde uygulanacak ceza disiplin yaptırımlar hakkında genel bilgi sahibi olunarak cezaevi yönetiminin işleyişi hakkında kanaat oluşturmak.
40213 1229608 İnfaz yasası ile ilgili genel adli yazışmalar hakında bilgi sahibi olunmasını sağlar.
40214 1118367 Kesinleşmiş ceza yargı kararlarının infaz edilmesi aşamasında hükümlü ve tutuklar hakkında uygulanacak maddeler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr