Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Murat Atalı, Doç.Dr.İbrahim Ermenek, İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ekim 2019.

Dersin İçeriği

Genel Olarak cebri icra hukuku ve cebri icra hukukunun amacı, iflas ve konkordato talepleri

Dersin Amacı

Dersin amacı: İcra ve iflas hukuku alanında öğrencilere bilgi beceri ve pratik kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İcra ve İflas Hukuku Hakkında Temel Bilgiler 1. hafta.docx,
2 Şikayet 2. hafta.docx,
3 Genel Olarak İlamsız İcra ve İlamsız İcrada Yetki 3. hafta.docx,
4 Genel Haciz Yolu ve Ödeme Emrinin Kesinleşmesi 4. hafta.docx,
5 Ödeme Emrine İtiraz ve İtirazın Giderilmesi 5. Hafta.docx,
6 Haciz Aşaması 6. hafta.docx,
7 Paraya Çevirme 7. hafta.docx,
8 Paraların Paylaştırılması 8. hafta.docx,
9 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 9. hafta.docx,
10 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip 10. hafta.docx,
11 Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi 11. hafta.docx,
12 İlamlı İcra 12. hafta.docx,
13 İhtiyati Haciz 13. hafta.docx,
14 Genel Olarak İflas Hukuku 14. hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 32 3 96
34 Okuma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
121615 1183802 İcra Hukukunun amacı ve ilkelerini kavrar.Takip sistemleri ve türlerini öğrenir.
121616 1194417 İlamsız icra yolunu uygulayabilir.Haciz ve paraya çevirmenin temel esaslarını kavrar.
121617 1211944 Özel takip yolları ve ilamların icrasının uygulama alanını belirler
121618 1192543 Haciz asaması ve haczin yapılması öğretilmiş olur.Haczedilemeyen malların neler olduğu anlatılır
121619 1205734 İflasa tabi kisiler anlatılır. İflas yolları ve genel iflas yolu kavramları açıklanmış olur
121620 1189329 Konkordato hukuku konusu anlatılmış olur. İptal davaları hakkında bilgiler verilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr