Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Taslağı ve ders içerikli çeşitli kitaplar,BDDK tebliğleri...

Dersin İçeriği

Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Taslağı ve ilgili tebliğler.

Dersin Amacı

Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında bilinçli tüketiciler oluşturmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketicinin korunması kanununun amacı Tüketici hukuku- 1ci hafta ek.docx,
2 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un Kapsamı Tüketici hukuku-2 ci hafta ek.docx,
3 kanunda yer alan temel ilkeler Tüketici hukuku-3 cü hafta ek.docx,
4 Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar Tüketici hukuku-4 cü hafta ek.docx,
5 Ayıplı Mal ve Hizmet Nedeniyle Tüketici hakları Tüketici hukuku-5 ci hafta ek.docx,
6 Taksitle satış sözleşmesi Tüketici hukuku-6 cı hafta ek.docx,
7 Tüketici kredi sözleşmeleri Tüketici hukuku-7 ci hafta ek.docx,
8 Ara sınav Tüketici hukuku-8 ci hafta ek.docx,
9 Konut finansman sözleşmeleri Tüketici hukuku-9 cu hafta ek 1.docx,
10 işyeri dışında kurulan sözleşmeler ve mesafeli sözleşmeler Tüketici hukuku-10 hafta ek.docx,
11 devre tatil ve uzun süreli tatil, paket tur sözleşmeleri Tüketici hukuku-11 hafta ek.docx,
12 Garanti belgesi, ticari reklam Tüketici hukuku-12 hafta ek.docx,
13 Tüketici hakem heyeti Tüketici hukuku-13 hafta ek.docx,
14 Tüketici Örgütleri Tüketici hukuku-14 cü hafta ek.docx,
15 Tüketici mahkemeleri Tüketici hukuku 15 ci hafta ek.docx,
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112102 1197206 Tüketici hukukunun temel kavramlarını açıklayabilecektir.
112103 1183397 Tüketici hukukunun genel konularını tespit edebilecektir.
112104 1187280 Tüketicinin korunmasını gerektirecek durumları belirleyebilecektir.
112105 1189739 Çeşitli tüketici işlemlerini tanıyabilecektir.
112106 1192491 Tüketici sorunlarının çözümünü tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr