Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.gör.gülay Deveci *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Banka Hukuku ,Kemal Gözler, Ekin yayınları Bursa

Dersin İçeriği

Bankaların kuruluşu ve işleyişi, bankaların yapısı, organları, denetlenmesi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bankaların kuruluşu, organları ve bankacılık işlemleri hakkında öğrenciye genel bir bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 genel olarak bankaların kuruluşları.
2 faaliyetleri ve denetimleri.
3 Türk bankacılık mevzuatı, kuruluş ve faaliyete geçmelerinde aranılan şartlar.
4 bankalarda pay sahipleri bakımından özellik taşıyan hususlar.
5 mevduat .
6 kredi kavramları.
7 bankaların iştiraklerine ilişkin düzenleme.
8 emtia ve taşınmazlarına ilişkin düzenleme,
9 dış denetim
10 ara sınav
11 bankaların devri, birleşmesi, tasfiyesi
12 Bankacılık işlemleri, sözleşmeleri
13 banka organları, defter ve hesapları
14 BDDK yapısı ve işleyişi
15 TMSF yapısı ve işelyişi
16 İflas eden ya da fona devredilen bankaların ,Banka yöneticilerinin hukuki ve şahsi sorumluluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 32 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95171 1170960 1-Bankacılık hukukunun temel kavramlarını açıklar
95172 1173236 2-Bankacılık Kanunu bağlamında bankacılık faaliyetinin nasıl yapıldığını açıklar.
95173 1173994 .3-Bankacılık işlemlerinin hukuki boyutunu öğrenir.
95174 1157139 4-Banka yöneticilerinin sorumluluklarını öğrenir.
95175 1174252 5-BDDK ve TMSF' nin yapısını işleyişini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr