Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tanrıbilir, FB.: Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları, Ankara 2011.

Dersin İçeriği

Çocuk Hukuku, çocukla ilgili hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kamu hukuku ve özel hukukta yer olan bütün hukuk dallarının çocukla ilgili düzenlemeleri bu dalın kapsamına girer.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öncelikle oldukça geniş bir alana yayılan ve çocukları korumayı hedefleyen milli ve millerlerarası düzenlemeler ve genel ilkeler hakkında öğrencileri bilgilendirmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Tarihçe; Çocuk Hukukunun Konusu ve Özellikleri;
3 Çocuklukta Önemli Yaş Basamakları
4 Ülkenin Güncel Yaşam Gerçeğinde Çocuk Hakları
5 Çocuk Hukukunda Çocuk Yararının Önemi
6 Çocuğun Kendisiyle İlgili İşlerde Söz Sahibi Olma (Katılım) Hakkı
7 Kamu Hukukunda Çocuğun Korunması: Çocuğun Kötü Muameleye Karşı Korunması
8 Çocuğun Baştan Çıkma Tehlikesine Karşı Korunması
9 Ara Sınav
10 Suçlanan Çocuğun Sanık ve Hükümlü Olarak Korunması
11 Medeni Hukukta Çocuğun Konumu: Çocuğun Hak ve Fiil Ehliyeti
12 Çocuğun Kişiliğinin Korunması
13 Çocuğun Hukuksal Kimlik (Statü) Özellikleri
14 Çocuğun Nişanlanması ve Evlenmesi
15 Çocukla Ana Babası Arasındaki İlişkiler; Sosyal Yardım ve Güvenlik, Eğitim ve İş Hukuku Açısından Çocuk
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 5 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112085 1173050 Çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi ve konusunu anlatır.
116963 1194648 Çocuk haklarının tarihsel gelişimini özetler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr