Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yrd.Doç.Dr. Yahya Deryal. Kıymetli Evrak Hukuku Kitabı., Prof.Dr.Fatih bilgili Ticaret Hukuku Bilgisi Kitabı.TTK ve Çek Kanunu ve ilgili kanun ve tebliğler.

Dersin İçeriği

Kıymetli Evrakların sınıflandırılması ve fonksiyonları,ceza süreci, ticaret kanunu ve çek yasası çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Dersin Amacı

Türk Ticaret Hukuku ve özel kanunlar kapsamında kıymetli evrakları hukuksal boyutta tanımlamak ve kullanım şartları hakkında bilgi vermek ve dava icra süreçlerini takip edebilecek boyuta erişmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıymetli Evrakın genel tanımı ve hukuki mevzuat bilgisi
2 Kıymetli evrakın özellikleri sınıflandırılması.
3 Nama yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
4 Emre yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
5 Hamile yazılı kıymetli evrak tanım ve özellikleri
6 Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali
7 Kambiyo senetlerine ilişkin genel düzenlemeler ve özellikleri
8 Kambiyo senetlerinde uygulanan ortak özellikler
9 Bono tanımı ve şekil şartları
10 Bononun tedavülü,ciro
11 Bonoda aval,ödeme,başvuru hakkı ve zamanaşımı
12 Poliçe tanım,şekil şartları
13 Poliçede kabul,tedavül,aval,zamanaşımı
14 Çek tanımı,şekil şartları
15 Çekte zorunlu ve şekli şartlar,bankaların yükümlülükleri
16 Çek keşide şartları, zamanaşımı, karşılıksız çek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 16 2 32
21 Rapor Sunma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92174 1212644 Kıymetli evrak tanımı kambiyo senedi tanımı ve farkları öğretildi.
92175 1214604 Nama,emre,hamile yazılı kıymetli evraklar nelerdir özellikleri anlatıldı.
92176 1218494 Kıymetli evrakların ziyaı ve iptali ile kambiyo senetlerin genel özellikleri öğretildi.
92177 1218728 Bono ve poliçe tanım özellik tedavül ibraz ödeme aval müesseseleri anlatıldı.
92178 1195492 Çek Kanunu ve TTK kapsamında tanım,özellik ve keşide koşulları,karşılıksızlık hali öğretildi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr