Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

UYAP sisteminin tarihçesi ve genel bilgiler, Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri modüllerinde bulunan menülerin içerikleri ve kullanımı.

Dersin Amacı

Teorikte öğretilen adli bilgilerin pratik uygulamalarını sistem üzerinde göstermek, adli personel olduklarında kullanacakları UYAP sisteminin genel hatlarını tanıtarak göreve başladıklarında sisteme aşina olmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uyap nedir, tarihçesi, faydaları, vatandaş portal, avukat portal, UYAP SMS, e-imza
2 Hukuk Modülü (Genel işlemler, dava açılış işlemleri, vezne işlemleri, tevzi işlemleri)
3 Hukuk Modülü (Dosya işlemleri, gelen evrak işlemleri tensip zaptı hazırlama, gün verme işlemleri, duruşma işlemleri)
4 Hukuk Modülü (Müzekkere işlemleri, talimat işlemleri, tebligat işlemleri, keşif işlemleri, bilirkişi işlemleri, değişik iş işlemleri)
5 Hukuk Modülü (Karar işlemleri, dosyayı işlemden kaldırma, dosyayı yenileme, temyiz işlemleri
6 Hukuk Modülü (Birleştirme işlemleri, ayırma işlemleri görevsizlik işlemleri, yetkisizlik işlemleri)
7 Hukuk Modülü (Yılsonu işlemleri, Raporlamalar)
8 ARA SINAV
9 Ceza Modülü (İddianamenin değerlendirilmesi, defterler, genel işlemler
10 Ceza Modülü (Dava hazırlık işlemleri, duruşma işlemleri)
11 Ceza Modülü (Bilirkişi işlemleri, keşif işlemleri, yakalama işlemleri, tutuklama –tahliye işlemleri, Değişik iş işlemleri, Talimat işlemleri
12 Ceza Modülü (Karar işlemleri, infaz işlemleri)
13 Ceza Modülü (Birleştirme, ayırma yeniden yargılama işlemleri)
14 Ceza Modülü (Rapor-Rapor/Uyarı işlemleri)
15 FİNAL SINAVI
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 4 5 20
23 Proje Sunma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194036 Uyap sistemi ve bağlı olduğu diğer sistemlerle ilişkilerini genel olarak bilirler.
2 1194062 Teorik olarak öğrendikleri savcılık ve icra daireleri işlemleri ve aşamalarının sistem üzerinde pratik olarak nasıl uygulandığını bilirler
3 1194265 Dersin içeriği pratik uygulamalara dayalı olduğundan teorik olarak anlatılan diğer hukuk derslerinin daha kolay anlayabilirler
4 1194279 Adli personel olarak göreve başladıklarında UYAP sisteminin büyük bir çoğunluğunu ek bir eğitime gerek kalmaksızın kullanmaya başlayabilirler,
5 1194286 Adli personel olmanın sorumluluk ve önemini kavrarlar, iş ve iş yükü hakkında bilgi sahibidirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr