Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. İzzet Özgenç - Prof.Dr. İlhan Üzülmez (Ed.), Ceza Genel Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.

Dersin İçeriği

Ceza hukukunun işlevi, bölümleri, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki, tarihi süreçte ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkelerine giriş, ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunda kaynaklar ve yorum, ceza kanunlarının uygulanma esasları, suçluların geri verilmesi, suç genel teorisine giriş ve bu bağlamda suçun unsurları dışında kalan olgular, suçun unsurları; suçun yasallık unsuru, suçun maddi unsuru, suçun hukuka aykırılık unsuru, suçun hukuka uygunluk nedenleri, suçun kusurluluk unsuru, kusur türleri olarak kast ve taksir.

Dersin Amacı

Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeler 1. Hafta.pptx,
2 Suçun Yapısal Unsurlarından Maddi Unsurlar 2. hafta.docx,
3 Suçun Manevi Unsurları 3. Hafta.docx,
4 Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Hafta.docx,
5 Kusurluluk ve Kusur Yeteneği 5. Hafta.docx,
6 Kusurluluğu Etkileyen Nedenler 6. Hafta.docx,
7 Suçun Özel Görünüş Biçimleri 7. Hafta.docx,
8 Suça Teşebbüs 8. Hafta.docx,
9 Suça İştirak 9. Hafta.docx,
10 Suçların İçtimaı 10. Hafta.docx,
11 Cezalar 11. Hafta.docx,
12 Güvenlik Tedbirleri 12. Hafta.docx,
13 Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 13. Hafta.docx,
14 Davanın ve Cezanın Düşmesi 14. Hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 3 96

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192527 1-Kamu Hukuku’nun bir dalı olan Ceza Hukuku’nun ve suç ve ceza kavramlarının Ceza Hukuku tekniği içerisinde ne olduğunu öğrenecektir
2 1192610 2-Ceza Hukuku’nun kamu hukukunun diğer dallarından farkını ve bunlarla ilişkisini algılayabilecektir.
3 1192635 3-İnsan haklarıyla ilişkisi tartışılmaz olan Ceza Hukuku’nun temel ilkelerini ve ceza sorumluluğunun esasını öğrenecektir.
4 1192733 4-Ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma esaslarını öğrenecektir
5 1192816 5-Suç genel teorisini ve bu bağlamda her suç bakımından ortak olan suçun unsurlarını öğrenecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr