Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Cumhur Şahin ve Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Eylül 2019.

Dersin İçeriği

Ceza Muhakemesi Hukukunun içeriğini, ceza muhakemesinin amacı ve işlevi, uygulama alanı,muhakeme engelleri, muhakeme işlemleri ve muhakemede rol alanlarlar ve muhakemeye katılanlar oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Ceza Muhakemesi Hukuku'nun amacı, sanık haklarına saygılı bir biçimde maddi gerçeğe ulaşmaktır.Ceza muhakemesi sonucunda kişinin özgürlüğünü kaybetmesi ile karşı karşıya kalabilecek olması, şekli değil de maddi gerçeğin amaç olmasını gerektirir. Bu doğrultuda sanık, muhakeme hukukunda sadece muhakemenin bir objesi olmayıp, ayrıca süje olarak da yerini almıştır. Gerçeğe insan haklarına saygı çerçevesinde ulaşılmasını sağlayarak, insanlık onuruna saygı göstermek ve masumları cezalandırma riskini azaltmak.Toplumda hukukî barışı ve düzeni kurup bireysel hak arama fîillerini önlemek. Ceza Muhakemesi Hukukunun temel amacıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel Esasları 1. hafta.docx,
2 Ceza Muhakemesi Şartları 2. hafta.docx,
3 Ceza Muhakemesinde İddia ve Savunma Makamı 3. hafta.docx,
4 Ceza Muhakemesinde Yargılama Makamı 4. hafta.docx,
5 Koruma Tedbirleri Hakkında Genel Açıklamalar ile Yakalama, Gözaltı ve Tutuklama Koruma Tedbirleri 5. hafta.docx,
6 Adli Kontrol, Arama ve Diğer Koruma Tedbirleri 6. hafta.docx,
7 Ceza Muhakemesinde Delil Çeşitleri 7. hafta.docx,
8 Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 8. hafta.docx,
9 İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 9. hafta.docx,
10 Duruşma ve Hüküm Verme 10. hafta.docx,
11 Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Süreler 11. hafta.docx,
12 Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi ve İşlemlerdeki Sakatlıkların Yaptırımı 12. hafta.docx,
13 Ceza Muhakemesinde Olağan Kanun Yolları 13. hafta.docx,
14 Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları 14. hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192963 1-Ceza muhakemesi hukukunun amacı, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ve farkı ve ceza muhakemesinin evre ve devrelerini kavrayabileceklerdir
2 1193077 2-Ceza muhakemesinin yürüyüşüne ilişkin insan hakları ve ceza muhakemesi ilkeleri yorumlanabilecektir.
3 1193131 3-Ceza muhakemesi hukukunun kaynaklarının yorumunu mukayyeseli olarak anlayabileceklerdir.
4 1197264 4-Ceza muhakemesinbde rol alan kavramlarının ne ifade ettiğini anlamlandırıp, bu kişilerin hakları üzerine yorum yapabileceklerdir
5 1197348 5-Ceza muhakemesine kimlerin katılabileceği ve bunların ne gibi hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu anlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr