Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Gülden ÇINARLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Albayrak, Kalem (Yazı İşleri) Mevzuatı, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.

Dersin İçeriği

Resmi yazışma kuralları,müzekkere yazma esasları

Dersin Amacı

Resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamak ve kalem teşkilatının yapısı ve görevleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri 1. hafta.docx,
2 Yazı İşleri Personeli ve Görevleri 2. hafta.docx,
3 Yazı İşleri Personelinin Sorumluluğu 3. hafta.docx,
4 Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Tutulacak Kayıtlar 4. hafta.docx,
5 Hukuk Yargılamasında Alınan Harçlar 5. Hafta.docx,
6 Ceza Yargılamasında Soruşturma Evresinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri 6. hafta.docx,
7 Ceza Yargılamasında Kovuşturma Evresinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri 7. hafta.docx,
8 İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri 8. hafta.docx,
9 İcra ve İflas Dairelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri 9. hafta.docx,
10 İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri 10. hafta.docx,
11 Bölge Adliye Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri 11. hafta.docx,
12 Yargıtay Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri 12. hafta.docx,
13 Resmi ve Adli Yazışma Usulleri 13. hafta.docx,
14 UYAP Kullanımı 14. hafta.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
3 Bütünleme Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198497 Resmi yazışma esaslarını kavrar
2 1198660 Müzekkere yazma esaslarını kavrar
3 1198982 Hukuki terimlere hakim olur
4 1199166 Dilekçe ve müzekkere türleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1199523 Kalem teşkilatının işleyişini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr