Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kıymetli Evrak Hukuku Prof.Dr.Şaban Kayıhan .Yrd.Doç.dr.Mustafa Yasan; Şubat 2017 4.Baskı. Çek kanunu ve Ticaret Kanunu ve yasal mevzuat.

Dersin İçeriği

Genel olarak kıymetli evrak ve kambiyo senetleri olan bono poliçe ve çek hakkında hukuki ve cezai tüm yasal mevzuat anlatılır.

Dersin Amacı

Kıymetli evrak hukuku hakkında bilgi verilerek, yasal olarak bu evrakların kullanımını öğretmek ve cezai müeyyidelerini belirlemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları Kıymetli evrak hukuku 1 ci hafta ek.docx,
2 Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması, Kıymetli Evrakta Defiler Kıymetli evrak hukuku- 2 ci hafta ek.docx,
3 Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali, Kambiyo Senetlerinde Genel Esaslar Kıymetli evrak hukuku-3 cü hafta ek.docx,
4 Poliçenin Tanımı, Şekil Unsurları, İçeriği, Şekil Şartlarının Eksikliğine İlişkin Hükümler ve Açık (Beyaz) Poliçe Kıymetli evrak hukuku, 4 cü hafta ek.docx,
5 Poliçenin Kabulü ve Ciro Kıymetli evrak hukuku-5 ci hafta ek.docx,
6 Poliçede Ödeme ve Hamilin Müracaat Hakkı Kıymetli evrak hukuku-6 cı hafta ek.docx,
7 Aval (Poliçe Kefaleti), Zamanaşımı Süreleri, Kıymetli evrak hukuk-7 ci hafta ek.docx,
8 Ara sınav
9 Poliçede Asıl Borç İlişkisi-Sebepsiz İktisap-Karşılığın İntikali Kıymetli evrak hukuku-9 cu hafta ek.docx,
10 Bono Tanımı, Şekil Unsurları, İçeriği, Şekil Şartlarının Eksikliğine İlişkin Hükümler ve Bonoya Uygulanacak Hükümler Kıymetli evrak hukuku-10 cu hafta ek.docx,
11 çek tanımı ve şekli unsurları Kıymetli evrak hukuku-11 ci hafta ek.docx,
12 Çekte karekodu uygulaması, ibraz süreleri Kıymetli evrak hukuku-12 ci hafta ek.docx,
13 çekin devri ,çekte ödeme Kıymetli evrak hukuku-13 cü hafta ek.docx,
14 çekte zamanaşımı ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Kıymetli evrak hukuku-14 cü hafta ek.docx,
15 Karşılıksız Çek, Çekte Aval ve Çekten Cayma Kıymetli evrak hukuku-15 ci hafta ek.docx,
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 5 30 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
3 Bütünleme Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 5 5 25
23 Proje Sunma 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197472 Kıymetli evrak hukukundaki sorunları kavrayabilecek, öngörebilecek ve değerlendirebilecek bilgi donanımına sahip olur
2 1197601 Genel ilke ve kavramları kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğine hakim şekilde bilgiye ulaşabilme yeteneğine sahip olur
3 1197664 Kıymetli evrakın temel ilkeleri, türleri, hukuki nitelikleri, ciro ve türleri hakkında bilgiye sahip olur
4 1198211 Kambiyo senetlerinden poliçe, bono ve çekin unsurlarına hakim olarak ayırt edebilme ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan somut problemleri anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
5 1198404 Türk hukuk sisteminde kıymetli evrak hukuku ile ilgili düzenlemelere esas olan teorik gelişmeler hakkında bilgiye sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr