Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adli Tıp Ders Kitabı Oğuz Polat

Dersin İçeriği

Adli Tıp, özellikle hâkimlik veya savcılık mesleğini seçmeyi düşünen öğrencilere, ilerde Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku uygulamalarında yardımcı olmak ve onları belirli suçların ve suçluların ortaya çıkarılmasında ve delillerin tespitinde tıbbi yönden gerekli şekilde bilgilendirmek ve bu konularda (kimliğin tespiti; ölüm; otopsi; yaralar; lekeler; ırza geçme, rapor) tıp biliminin imkânlarından yararlanmayı öğretmek üzere, tıp ağırlıklı okutulan bir derstir.

Dersin Amacı

Adli Tıp ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, adli tıp uygulamalarında sıkça karşılaşılan (Ölüm ve bağlantılı tanımlamalar ile fiziksel ya da ruhsal travmalar, cinsel saldırı, aile içi şiddet ve çocuk istismarı v.b ) konularda genel bakış açısı ve mesleki uygulamalar sırasında adli raporlarda kullanılan terimler ve tanımlalar genel bilgi kazandırmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölüm -
2 Organ ve Doku Transplantasyonunun adli tıp açısından önemi
3 Ölüm sonrası meydana gelen değişimler
4 Toksikoloji ve toksik gazlar- Alkol - uyutucu ve uyuşturucu maddeler
5 Ölü muayenesi - Otopsi
6 Cinsel Suçlar
7 Yaralar- I
8 Yaralar - II
9 devam
10 ARA SINAV
11 Aile içi şiddet - Çocuk İstismarı - Adli Psikiyatri
12 Asfiksiye bağlı ölümler
13 Olay yeri incelemesi - Kimliklendirme
14 Adli Raporlar
15 Etik ve insan hakları ihlalleri
16 FİNAL SINAVI

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 5 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199928 1- Ulusal düzlemde Bilirkişilik ve Adli Tıp Birimlerindeki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmasıı
2 1199999 2- Adli olgulara yaklaşımı ve bilirkişilik ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmesi
3 1200070 3- Tıbbi ve Hukuki Boyutuyla Ölümle ilgili kavramlar (klinik ölüm, beyin ölümü, beyin sapı ölümü) ile Ölüm süreci, ölüm sonrası değişimler konusunda haberdarlık düzeyinde bilgi sahibi olmas
4 1200348 4- Organ ve doku alınması, saklanması ve naklinin yasal boyutlarıyla Organ ve doku yasasının yetersiz yönlerini ve önerilen çözüm yollarını hakkında bilgi sahibi olması
5 1200614 5- Adli otopsinin amacı ve otopsi ile ilgili yasal düzenlemeler ile Adli raporun önemi ve çeşitleri ve TCK ya göre temel prensipleri konusunda bilgi sahibi olması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr