Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Murat BATI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları

Dersin İçeriği

Vergi hukukundaki vergilendirme sistemleri hukuki ve cezai boyutlarıyla değerlendirilir.

Dersin Amacı

Vergi mali yükümlülüğünün bağımsız bir hukuk alanı konusu olarak anlaşılmasını ve bu bağlamda, Türk Vergi Sistemi’nin taşıyıcı genel ilke ve kurallarının hukuki analiz yapabilecek düzeyde, -takiben- Türk Gelir Vergisi Sistemi’nin ise genel hatları itibariyle öğrenilmesini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi kanunlarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Vergi hukuku kurallarının anlam bakımından uygulanması (Vergi hukukunda yorum) vergi hukuku-adalet myo ya.pptx, storage/app/public/murat.bati/120826,
2 Anayasal vergilendirme ilkeleri vergi hukuku-adalet myo ya.pptx,
3 Gelir vergisi storage/app/public/murat.bati/120826,
4 Kurumlar vergisi
5 KATMA DEGER VERGİSİ
6 Vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları, Vergi hukukunda süreler
7 Vergi ceza hukukuna giriş, kabahat niteliğindeki (mali nitelikli) fiiller,
8 Vergi sorunlarının idari aşamada çözüm yolları (Uzlaşma-Hata Düzeltme)
9 Vergi suçları, Vergi cezalarından sorumluluk,
10 Vergi suç ve cezalarına ilişkin genel kurallar, vergi cezalarını sona erdiren nedenler
11 Vergi davalarında ilk inceleme,
12 Vergi yargılaması hukukunda delil ve ispat,
13 Vergi yargılaması hukukunda kanun yolları
14 Vergi çeşitlerini genel tekrar
15 Pratik calışma
16 FİNAL HAFTASI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 5 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 5 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 5 3 15
23 Proje Sunma 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205239 Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
2 1205394 Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
3 1205999 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
4 1206037 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
5 1206512 Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr