Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ticaret Hukuku dersleri,Prof.Dr.İ. Yılmaz Aslan , Şubat 2018 ,12 baskı; Ticari İşletme Hukuku, Prof.Dr.Şaban Kayıhan ,Şubat 2017 .4.baskı

Dersin İçeriği

Türk Ticaret kanunu ve ilgili diğer mevzuat bünyesinde ticari işletme ve tacir ve şirketler hakkında ayrıntılı bilgi .

Dersin Amacı

Ticari işletme tacir ve şirketler konusunda hukuki açıklamalar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret hukuku hakkında genel bilgiler. Ticaret hukuku 1.ci hafta.docx,
2 Ticari işletme kavramı ve tanımı, Ticaret hukuku 2.ci hafta.docx,
3 Ticari işletmenin malvarlığı , Ticaret hukuku 3.cü hafta.docx,
4 Ticari işletmenin merkez ve şubeleri, ticari işletmenin devri Ticaret hukuku 4.cü hafta.docx,
5 Ticari işletmenin rehni,,ticari iş kavramı ve sonuçları, ticari hükümler Ticaret hukuku 5 ci hafta.docx,
6 Cari hesap ve ticari davalar Ticaret hukuku 6 ci hafta.docx,
7 Tacir sıfatı, gerçek ve tüzel kişi tacirler Ticaret hukuku 7 ci hafta.docx,
8 Tacir olmanın hüküm ve sonuçları Ticaret hukuku 8 ci hafta.docx,
9 Ticati mümessil Ticaret hukuku 9 cu hafta.docx,
10 Ticari vekil, pazarlamacı Ticaret hukuku 10 cu hafta.docx,
11 Tellal, acenta Ticaret hukuku 11 cu hafta.docx,
12 Komisyoncu Ticaret hukuku 12 ci hafta.docx,
13 Haksız rekabet Ticaret hukuku 13 cü hafta.docx,
14 Ticari şirketlere genel bakış Ticaret hukuku 14 cü hafta.docx,
15 final sınavı
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 2 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 2 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203659 Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel hükümlere vakıf olunur.
2 1203724 Ticari işletme mevzuatı neticesinde öğrencilerimiz iş hayatında pratik çalışma zemini elde ederler.
3 1204846 İcra dairelerinde takip edilecek takip mevzuatında ticari işletme ve şirketler hakkında genel bilgi edinildiği için kolaylık saglantadır.
4 1279080 Ticari bir uyuşmazlıkta hangi hükümlerin uygulanacağını ve bunların sırasını belirleyeceklerdir.
5 1279081 Bağımlı ve bağımsız tacir yardımcılarının tacir ile olan ilişkisi yönünden aralarındaki farklılıkları değerlendireceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65955 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 65956 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 65957 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 65958 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 65959 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 65960 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 65965 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 65961 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9 65962 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
10 65964 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
11 65966 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
12 65963 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr