Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç.Dr. Emine Şendurur *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Altun, Eralp ve Demirel, Özcan (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2.Heinich,Robert, Molenda, Micheal ve Russell, James D. (1993). Instructional media. NY: Macmillan Publishing. 3.İşman, Aytekin (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 3. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 4.Kaya, Zeki (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 5.Seferoğlu, S.Sadi (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 6.Yalın, H.İbrahim (2008) (ed.). İnternet temelli eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 7.Yalın, H. İbrahim (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. 20. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 8.Yanpar Yelken, Tuğba (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Ders Araçları: Bilgisayar, projektör

Dersin İçeriği

Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamaları.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamalarının yeri ve önemi konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim sisteminin tanıtılması
2 Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları
3 Öğretim Teknolojileri ve Dletisim
4 Mesaj Tasarımı
5 Görsel Tasarım ilkeleri
6 Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri)
7 Teknoloji Planlaması
8 ARA SINAV
9 Öğretim Araç ve Gereçleri
10 Öğretim Araç ve Gereçleri (devam)
11 Bilgisayar Destekli Eğitim ve Eöğrenme
12 Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
13 Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu)
14 Genel tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57953 1408033 Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının nedenlerini açıklayabilme.
57954 1414069 Dale’nin yaşantı konisinin özelliklerini açıklayabilme.
57955 1395716 Öğretim materyali seçimini etkileyen etmenleri yorumlayabilme.
57956 1400804 Görsel tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri açıklayabilme.
57957 1411235 Görsel tasarım ilkelerine uygun materyaller geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr