Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Polat ŞENDURUR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalın, H. İ. (Ed). (2008). İnternet Temelli Eğitim. Nobel Yayınları : Ankara İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim(3. Bsk.). Pegem Akademi : Ankara Ek Kaynaklar: • http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education • http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_education • http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/T%C3%BCrkiye'de_Uzaktan_E%C4%9Fitim • “DISTANCE EDUCATION IN TURKEY: PAST, PRESENT AND FUTURE ", http://home.anadolu.edu.tr/~fodabasi/doc/ey7.swf • https://discover.education.purdue.edu/newby/chapters/ch1/Author1_learning/player.html • http://oyunportali.odtu.edu.tr • http://oyunportali.odtu.edu.tr/node/195

Dersin İçeriği

Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan senkron ve asenkron teknolojiler, Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri. E-öğrenme, çevrimiçi öğrenme, mobil öğrenme, Internete ve Webe dayalı/destekli öğrenme gibi uzaktan öğrenme uygulamalarının Türkiye’deki ve Dünyadaki örneklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı dersi alan öğretmen adaylarının günümüz teknolojisi ve değişik pedagojik yaklaşımları içerisinde uzaktan eğitim konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Ders uzaktan eğitim ile ilgili teorik kavramların tartışılmasına ilaveten, uygulama projeleri ile de öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde kullanılan değişik teknolojileri öğrenmelerini ve uygulama ile ilgili teknik ve eğitimsel problemleri tecrübe etmelerini hedeflemektedir. Nihai hedef olarak bu dersi alan öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ile ilgili problemleri tesbit edebilme ve bu problemlere alternatif çözümler üretebilmeleri için gerekli kuramsal ve teknik yönden gelişmeleridir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, kural ve gerekleri
2 Uzaktan eğitim nedir? Temel kavramlar, felsefi temelleri ve önemi Week_1.pptx
3 Uzaktan Eğitim Ortamları: Yapı ve İşleyişi Week_2.pptx
4 İlk, orta ve yükseköğretimde uzaktan eğitimi kullanım amaçları Week_3.pptx
5 Uzaktan eğitim sistemlerini planlama Week_4.pptx
6 Uzaktan eğitim sistemleri için öğretim tasarımı Week_5.pptx
7 Uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme yöntemleri Week_6.pdf
8 Ara sınav Week_7.pptx
9 E-öğrenme: Eğitim ve Öğretimdeki uygulamalar Week_8.pptx
10 Web destekli/temelli uzaktan eğitim uygulamaları Week_9.pptx
11 Çevrimiçi (online) öğrenme ve uygulamaları Week_10.pptx
12 Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan bazı uzaktan eğitim platformları. Week_11.pptx
13 Uzaktan eğitim teknolojileri ve uygulamalar Week_12.pptx
14 Uzaktan eğitim teknolojileri ve uygulamalar
15 Uzaktan eğitim teknolojileri ve uygulamalar
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 19 1
4 Quiz 3 7 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57811 1396987 Uzaktan eğitimin tarihçesi ve Türkiye’deki gelişimini açıklayabilme
57812 1400344 uzaktan eğitimin kullanıldığı öğretim ortamlarını ve altyapı gereksinimlerini tanımlayabilme.
57813 1384150 Uzaktan eğitimde karşılaşılan temel sorunları açıklayabilme
57814 1390118 Uzaktan öğretimde kullanılan materyalleri öğrenen özelliklerine uygun olarak tasarlayabilme ve hazırlayabilme
57818 1382010 Uzaktan eğitimdeki ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını tanımlayabilme
57819 1397782 Farklı uzaktan öğrenme modelleri arasındaki farkı açıklayabilme
57820 1402267 İlk, orta ve yükseköğretimde UE uygulamalarını yürütebilme ve değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr