Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II,Pegem akademi yayıncılık. Arends, R.I. (2008). Learning to Teach. (8th Ed.) McGraw-Hill.

Dersin İçeriği

Öğretme: Sanat-Bilim , Planlama, Öğrenme toplulukları olarak sınıflar, Sınıf yönetimi, Ölçme-değerlendirme, Sunum yöntemi, Doğrudan anlatım, Kavram öğretimi, İşbirlikli öğrenme, Problem tabanlı öğrenme, Tartışma yöntemi

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere genel öğretim yöntemleri hakkında bilgi kazandırmak amaçlanmıştır. Ders kapsamında makro öğrenme modelleri, materyalleri ve teknikleri ele alınarak bu yöntemlerin sınıf ortamında uygulanması konuları üzerinde durulacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme.
2 Öğretme: Sanat-Bilim
3 Planlama
4 Öğrenme toplulukları olarak sınıflar
5 Sınıf yönetimi
6 Ölçme-değerlendirme
7 Sunum yöntemi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
8 Doğrudan anlatım Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
9 Ara sınav Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
10 Kavram öğretimi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumuMikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
11 İşbirlikli öğrenme Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
12 Problem tabanlı öğrenme Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
13 Tartışma yöntemi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
14 Dönem değerlendirmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
36 Rapor 8 40 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
6 Uygulama/Pratik 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365635 Farklı öğretim yöntemlerinin nasıl planlandığını ve uygulandığını açıklayabilme
2 1359979 Farklı öğretim yöntemlerinin altında yatan kuramsal bilgileri açıklayabilme
3 1425029 Öğrenme ortamlarını farklı öğretim yöntemlerine göre tasarlayabilme
4 1361481 Öğretmenin liderlik özelliklerini tanımlayabilme
5 1381224 Farklı yöntemler kullanarak öğretim yöntemine göre ölçme-değerlendirme yapabilme
6 1398102 Bilgisayar eğitimine farklı yöntemleri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr