Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Banu Gülbudak *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aral,N. ,Gürsoy,F.(2009). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş.Morpa Yayınları.ş Ataman, A. (Ed.). (2003). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. Diken, H.İ.(Ed.). (2006). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Pegem Akademi. Cavkaytar, A. (Ed.).(2013). Özel Eğitim. Ankara: Vize Yayıncılık. Barut,Y.;Vural,M. (Ed.).(2011). Özel Eğitim. Ankara: Lisans Yayıncılık

Dersin İçeriği

Özel eğitimin tanınması, özel eğitim alanının bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların tanınması, özel eğitime muhtaç olma nedenlerinin bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların sınıflandırılması.

Dersin Amacı

Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel eğitim alanı konusunda bilgi sahibi olmak yeterliliği kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ÖZEL EĞİTİMİN GENEL AMACI ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ
2 ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARIVE ÖZELLİKLERİ
3 ENGELE NEDEN OLAN FAKTÖRLER
4 ENGELİN ÖNLEME VE ERKEN TANI
5 ÖZEL EĞİTİM ALANINI SINIFLANDIRMA, YAYGINLIK ORANLARI
6 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI VE KAYNAŞTIRMA ÖNCESİ HAZIRLIK AŞAMALARI
7 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
8 İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
9 ARA SINAV
10 GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
11 FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
12 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN GELİŞİM VE EĞİTİMLERİ
13 ÜSÜTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
14 AİLE EĞİTİMİ
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491058 Farklı engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları tartışır.
2 1491059 Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri açıklar.
3 1491060 Ailede özel gereksinimli birey olması durumunda anne-baba, aile ve uzman ilişkisi ve ailede yaşanan duyguları sıralar.
4 1491061 Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamaları açıklar.
5 1491062 Özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitim ortamlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr