Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Argon, T. ve Sezgin Nartgün, Ş. (Ed.) (2018). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Bakioğlu, A.(2009). Çağdaş Sınıf Yönetimi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım. Balay, R.(2012). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Başar, H. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Erçetin, Ş. ve M. Ç. Özdemir (Ed.) .(2004).Sınıf yönetimi. Ankara: Asil Yayınevi. Humphreys, T.(1999). Disiplin Nedir? Ne Değildir? İstanbul: Epsilon Yayıncılık. Karip, E. (Ed.) (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. Kıran, H. (Ed.) (2016). Etkili Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Kaya, Z. (Ed.) (2016). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. Küçükahmet, L . (Ed.) (2005). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi. Şişman, M. ve S.Turan (Ed.) .(2018). Sınıf yönetimi. Ankara: Öğreti PegemA Yayıncılık. Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin. Ankara: Ekinoks

Dersin İçeriği

Sınıf Yönetiminin Temelleri Sınıf Yönetimi: İlkeler ve Modeller Sınıf Kuralları Sınıfın Fiziksel Ortamı ve Yönetimi Sınıfta İletişim Sınıfta Motivasyon Süreci Sınıfta Öğretimin Yönetimi Sınıfta İstenmeyen Davranışların Kaynakları Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi Sınıfta Öğretmenlerin Liderlik ve Davranışsal Rolleri Sınıfta Düzen, Demokrasi ve Adalet Sınıfta Sorunlu ve Özel Öğrencilerin Yönetimi Sınıfta Zaman Yönetimi Öğretmen Veli ve Çevre İlişkileri

Dersin Amacı

Öğrenme ve öğretme sürecinde sınıf yönetiminin önemini fark edebilme, başarılı bir öğrenme ve öğretme süreci için uygun sınıf ortamı yaratmaya yönelik bilgi, beceri ve tutumu geliştirebilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıf Yönetiminin Temelleri Aktif Öğretim Yöntemleri Sınıf Yönetiminin Temelleri.ppt
2 Sınıf Yönetimi: İlkeler ve Modeller Aktif Öğretim Yöntemleri SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ.ppt
17 October, 2020 -Video Sınıf Yönetimi Modeller Loom Recording.mp4
3 Sınıf Kuralları Aktif Öğretim Yöntemleri 17 October, 2020 - Sın Yönet. Kurallar Recording (2).mp4
SINIF KURALLARI.docx
4 Sınıfın Fiziksel Ortamı ve Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri SINIFIN FİZİKSEL ORTAMI VE YÖNETİMİ.docx
19 October, 2020 -Sın. Yön. Fiziksel ortamlar.mp4
5 Sınıfta İletişim Aktif Öğretim Yöntemleri SINIFTA İLETİŞİM.docx
6 Sınıfta Motivasyon Süreci Aktif Öğretim Yöntemleri SINIFTA MOTİVASYON SÜRECİ.docx
7 Sınıfta Öğretimin Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri SINIFTA ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ.docx
Öğretim sürecinin yönetimi-00.00.17.800-00.56.02.079.mp4
8 Öğrenciler Arasında Yaşanılan Çatışmalar ve Çözümü Aktif Öğretim Yöntemleri ÖĞRENCİLER ARASINDA YAŞANILAN ÇATIŞMALAR VE ÇÖZÜMÜ.docx
9 Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri SINIF İÇİ İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE YÖNETİMİ.docx
10 Ara Sınav Aktif Öğretim Yöntemleri
11 Sınıfta Öğretmenlerin Liderlik ve Davranışsai Rolleri Aktif Öğretim Yöntemleri SINIFTA ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK VE DAVRANIŞSAL ROLLERİ.docx
12 Sınıfta Düzen, Demokrasi ve Adalet Aktif Öğretim Yöntemleri SINIFTA DÜZEN DEMOKRASİ VE ADALETİN OLUŞTURULMASI.docx
13 Sınıfta Sorunlu ve Özel Öğrencilerin Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri ÖZEL VE SORUNLU ÖĞRENCİLERİN YÖNETİM.ppt
Özel gurupların sınıf yönetimi-00.00.20.039-00.42.52.599.mp4
14 Sınıfta Zaman Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ.docx
Zaman Yönetimi-00.00.09.919-00.43.40.280.mp4
15 Öğretmen Veli ve Çevre İlişkileri Aktif Öğretim Yöntemleri ÖĞRETMEN – VELİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555792 Sınıf yönetimi temel yaklaşımlarını ve dayandığı felsefeleri karşılaştırabilir
2 1555793 Etkili iletişim becerilerini sergileyebilir
3 1555790 İstenmeyen davranışlara karşı alınacak tedbirleri bilir
4 1555791 Sınıfta uygun öğrenme ortamı oluşturabilir
5 1555794 Sınıfta zamanını etkili şekilde yönetebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 3 4 3 4 4
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 3 2 4 3 3 2
4 3 3 3 4 3 4 4 3 5
5 3 3 3 4 2 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr