Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ASLAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gül, İbrahim(2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Samsun, 2. Gül, İbrahim (2010). Liderlik ve Okul Çevre İlişkileri. Samsun, Eser Ofset 3. Ada Şükrü ve diğ. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi 4. Ağaoğlu, Esmahan (2009). Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi: Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Dersin İçeriği

Türk Eğitim Sisteminin yapısı, süreçleri, Eğitim yönetimi kuramları, Okulun hizmet alanları, okul-çevre ilişkileri

Dersin Amacı

Türk Milli Eğitim Sisteminin ve onun bir alt sistemi olan okulun amaç,yapı, süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri 1. T.E.S. AMAÇ VE TEMEL İLKELERİ.ppt
2 Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler 2. EĞİTİM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER.pptx
3 MEB Teşkilat Şemasının İncelenmesi http://www.meb.gov.tr/meb/teskilat.php
4 Örgüt ve Yönetim Kuramları 4. ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI.ppt
5 Okul Örgütü ve Yönetim 5. OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ.ppt
6 Okul Yönetiminde Liderlik 6. OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK.ppt
7 Yönetim Süreçleri 7.. YÖNETİM SÜREÇLERİ.ppt
8 Personel Hizmetlerinin Yönetimi 8. PERSONEL HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
9 Ara Sınav
10 Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi 9. ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
11 Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi 10. ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
12 Eğitim Hizmetlerinin Yönetimi 11. EĞİTİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
13 Genel Hizmetlerin Yönetimi 12. GENEL HİZMETLERİN YÖNETİMİ.ppt
14 Okul Çevre İlişkileri 13. OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 2 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515808 Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını açıklar
2 1515809 Eğitimle ilgili yasaların belli başlıcalarını sayar
3 1515807 Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
4 1515810 Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar
5 1515811 Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 2 3 3 4
2 4 4 3 1 3 3 4 4 3
3 4 3 2 4 4 3 4 4 3
4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
5 3 3 5 4 5 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr