Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Bünyamin Sarıbacak *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R.,M.Riordan., Microsoft SQL server ProgramlamaRamakrishnan R., Gehrke J., Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill, 2003.

Dersin İçeriği

Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL 'de gruplama yapmak, SQL 'de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.

Dersin Amacı

Öğrencilere, veritabanı kavramı, veritabanı geliştirme ilkeleri, sorgulama, tasarlama ve raporlama komut ve araçlarının kullanılması gibi konularda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SQL server ortamını tanıma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C
2 veri tabanı, tablo,dizin,ilişki oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C
3 satır almak,select ifadesi,tabloları birleştirme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1%20Tas
4 satırları ekleme,silme, güncelleştirme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C
5 Verileri özetleme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20
6 Transact-SQL komutlarını kullanma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20
7 tetikleyiciler oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C
8 Saklı yordamlar oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C
9 Döngü yapıları oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20
10 programlama nesneleri http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20
11 sorguları çözümleme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20
12 kullanıcı tanımlı işlevler http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1%20Y%C
13 Sql serveri yönetme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1%20Y%C
14 Sql server güvenliği https://www.aliosmangokcan.com/images/notes/database/megep_veritabani_guvenlik.p

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 6 30
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1369885 SQL sorgulama dilini kullanabilme
2 1472665 Farklı veritabanı yönetim sistemlerini tanır
3 1476570 İlişkisel Veritabanı Modellini kavrar
4 1476571 Veritabanı tasarımını ve yönetimini yapabilir
5 1476572 Veritabanını iyileştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr