Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Polat ŞENDURUR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Christensen, L. B., Johnson, R.B. ve Turner, L. A. (2014). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz. Anı yayıncılık. • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Ataştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem Akademi. • Böke, K. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Alfa Yayınları

Dersin İçeriği

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.). Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri) , verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırmanın gerçekleştirilmesinde izlenecek yolları, veri toplama yöntem ve tekniklerini ve araştırma yayımlama sürecini kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmaya giriş Hafta_1-Bilimsel araştırmaya yöntemlerine giriş.mp4
2 Araştırmanın kuramsal temelleri? Hafta_2-Bilimsel araştırmanın kuramsal temelleri.mp4
3 Değişkenler ve hipotez oluşturma Hafta-3-Bilimsel Araştırmada Problem Tanımlama ve Değişkenleri Belirleme.mp4
4 Örneklem Hafta-4-Bilimsel araştırmada örneklem.mp4
5 Veri toplama yöntemleri
6 Geçerliklik
7 Güvenirlik
8 Deneysel yöntemler
9 Yarı deneysel yöntemler
10 ARASINAV
11 Tarama araştırması
12 Tek denekli desener
13 Nitel araştırma yöntemlerine giriş
14 Karma araştırma yöntemlerine giriş
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 5 7 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1370788 araştırma yaklaşımlarının temellerini açılayabilir
2 1409244 eğitimde bir araştırma problemi tanımlayabilir
3 1383416 eğitimde alanındaki bir araştırma problemi için veri toplayabilir
4 1397063 bir eğitim araştırmasını raporlaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr