Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YÖK. 1998; Fakülte-Okul İşbirliği, Ankara. Demirtaş, H., Güneş H. 2004; Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Dersin Amacı

Okulun yapısını, eğitim öğretim durumlarını, öğretim ortamlarını gözlemleyerek rapor haline getirmek ve öğretmenlik uygulmasına hazırlanmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü
3 Öğrencinin Okuldaki Bir Günü
4 Öğrencinin okuldaki bir günü
5 Öğretim Yöntemleri
6 Yan Branşınızda Öğretim Yöntemleri
7 Eğitimdeki yeni yönelimler ve değerler
8 Öğrencinin etkinlik ve çalışmalarının değerlendirilmesi
9 Soru Sormayı Gözlemleme
10 Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar
11 Okul Müdürü ve Okul Kuralları
12 Mikro öğretim Teknikleri
13 Okul ve Toplum ilişkileri
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
8 Rehberli Problem Çözümü 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
14 Gözlem 14 4 56
17 Alan Çalışması 14 2 28
24 Seminer 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387748 Okulun işleyişine yön veren yasa/yönetmelik/yönergeleri, kuralları kavrayabilir
2 1391422 Sınıfı ve okulda istenilen gözlemleri yapabilir.
3 1404081 Öğretmenlerin okullarda ders dışı yürüttükleri faaliyetleri izleyebilir.
4 1400283 Derse hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerini inceleyebilir
5 1404651 Sınıfı ve okula ilişkin gözlemlerini raporlaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr