Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Muhammed Kara *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neil Postman; Çocukluğun Yokoluşu, (Çev: Kemal İnal), İmge Yayınevi, 1995 Alankuş, Sevda (haz.)(2007); Çocuk Odaklı Habercilik, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. UNICEF - Dublin Teknoloji Enstitüsü (2007); “Çocuk Hakları ve Uygulamaları Hak Temelli Perspektif” Kemal İnal; Modernizm ve Çocuk, Sobil Yayıncılık, 2007 Selda İçin Akçalı (haz.); Çocuk ve Medya, Nobel Yayın, 2009 Yasemin Giritli İnceoğlu- Nurdan Akıner (haz.); Medya ve Çocuk Rehberi, Eğitim Kitabevi, 2008. Şirin, Mustafa Ruhi(editör), Çocuk Hakları ve Medya, Çocuk Vakfı Yayınları,2011.

Dersin İçeriği

Çocuk ve Çocukluk: Çocuk kimdir? Çocukluk toplumsal olarak nasıl kurgulanmıştır? Batıda ve Doğuda çocukluğun tarihsel gelişimi. Türkiye'de çocukluğun kurgulanması. Çocuk Hakları: İnsan hakları ve çocuk hakları Çocuk haklarına ilişkin iki temel düşünce okulu. Çocuk haklarının tarihsel gelişimi. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkeleri ve kapsamı. Türkiye'de BM ÇHS'nin yürürlüğe girmesinin ardından çocuk haklarının güncel durumu. Çocukların medyada temsili: Medyada çocuk imgeleri nasıl kuruluyor? Çocuklara ilişkin ne tür kalıpyargılar bulunuyor? Medyada çocuk temsillerinin eleşirel analizi. Çocukların medyada temsili: Medyada çocuk imgeleri nasıl kuruluyor? Çocuklara ilişkin ne tür kalıpyargılar bulunuyor? Medyada çocuk temsillerinin eleştirel analizi. Gazete haberi inceleme çalışması sunumu. Çocukların medya kullanım düzeyleri, çocuk gelişimi, medyada şiddet, medya şiddeti ve çocuklar. Çocuklar, medya ve cinsiyet rolleri, çocukların cinsel meta olarak kullanılması, tüketim nesnesi olarak çocuklar. Çocukların medyaya katılımı, çocuk katılımı ve katılımın temel ilkeleri, bilgi kaynağı olarak çocuklar, çocuklarla görüşme, iyi örnekler, reklam ve dizi oyuncusu olarak çocuklar, ilişkili etik kurallar ve yasalar. Çocuk ve sosyal medya: Sosyal medyada çocukların korunması ve çocuk katılımı, sosyal medyada çocuk katılımına ilişkin iyi örnekler. Medyanın çocuklara dönük sorumlulukları: Medyanın çocuklara dönük etkisi, medyada çocuk temsilleri, çocukların insan onurunun korunması, medyaya çocuk katılımı, çocuk haklarını izleme ve farkındalık artırma, etik kurallar ve ilgili yasalar. Medyanın çocuklara dönük sorumlulukları: Medyanın çocuklara dönük etkisi, medyada çocuk temsilleri, çocukların insan onurunun korunması, medyaya çocuk katılımı, çocuk haklarını izleme ve farkındalık artırma, etik kurallar ve ilgili yasalar. Medyanın çocuklara dönük sorumlulukları: Medyanın çocuklara dönük etkisi, medyada çocuk temsilleri, çocukların insan onurunun korunması, medyaya çocuk katılımı, çocuk haklarını izleme ve farkındalık artırma, etik kurallar ve ilgili yasalar

Dersin Amacı

Öğrencilerin çocuk haklarını değerlendirebilen, içselleştirebilen, sorumluluk sahibi medya çalışanları olabilmelerine katkı sağlamak üzere gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel tanım ve kavramlar http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
kaynak 2.pdf
2 Çocuk hakları ve medya http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
3 Çocuk hakları ve medya http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
4 Medyanın çocuklar üzerindeki etkisi http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
5 Medyanın çocuklar üzerindeki etkisi http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
6 Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
7 Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
8 Medyada yer alan çocuk haberlerinin incelenmesi http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
9 Medyada yer alan çocuk haberlerinin incelenmesi http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
10 Medya etiği http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
11 Medya etiği http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
12 Medya okur yazarlığı http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
13 Medya okur yazarlığı http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
14 Medya okur yazarlığı http://cocukvakfi.org.tr/wp-content/dosya/34k.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
14 Gözlem 5 2 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437958 Çocuk haklarını bilir ve değerlendirebilir.
2 1437964 Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bilir,
3 1437972 Medya içeriklerinin olumsuz yanlarını keşfeder.
4 1437973 Medya okur yazarlığını bilir.
5 1437996 Medya okur yazarı olarak içerik sınıflandırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3 5
4 3 2 3 3
5 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr