Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robert A. Day. (2000). How to write and publish a scientific paper?. Çeviri: Gülay Aşkar ALTAY. Ankara: TÜBİTAK. Tekindağ, F. C. (2005). Proje döngüsü yönetimi mantıksal çerçeve yaklaşımı. Ankara: STGP.

Dersin İçeriği

Araştırma önerisinin gözden geçirilmesi; konuyla ilgili alanyazının sistematik biçimde taranması; çalışmada kullanılacak örneklemin seçilmesi; veri toplama araçlarının geliştirilmesi; gerekli izin ve desteğin sağlanması; uygulama koşullarının düzenlenmesi; kapsamlı eylem planının hazırlanması; verilerin toplanması; uygun istatistiksel teknikleri kullanarak çözümlemelerin yapılması; elde edilen bulguların sunulması/yorumlanması; sonuçların özetlenmesi; yargılara ulaşılması; alanyazın bağlamında tartışma yapılması; yeni araştırma ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Amacı

Araştırma problemi belirlemek, veri toplama teknikleri ile katılımcılardan veri toplama, analiz etme ve raporlaştırma

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği, işleniş ve kaynakların tanıtımı
2 PGY projesi için araştırma problemi oluşturma
3 Alanyazın kaynak tarama
4 Örneklem özelliklerini belirleme
5 Veri toplama aracı düzenleme
6 Veri toplama aracı düzenleme
7 Veri toplama ve veri analizi
8 Veri toplama ve veri analizi
9 Ara sınav
10 Veri toplama ve veri analizi
11 Veri toplama ve veri analizi
12 Sonuç ve tartışmanın oluşturulması
13 Raporlaştırma
14 Çalışmanın sunulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 20 1
41 Proje Sunma 1 80 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
7 Laboratuvar 13 1 13
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 2 2
36 Rapor 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58533 1388106 araştırma problemi belirleyebilir.
58534 1375325 konuyla ilgili alanyazını tarayabilir.
58535 1378169 veri toplama teknikleri ile veri toplayabilir.
58536 1391936 toplanan verileri analiz edebilir.
58537 1350040 araştırmanın aşamalarını rapor haline getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr