Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YÖK/Dünya Bankası, 1998; Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Yigit, N. (Editör), 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Dersin İçeriği

Haftada tam bir gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi İki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uyg. değerlendirilmesi ve paylaşılması). Belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi.

Dersin Amacı

Öğretim programı kapsamında uygulama okulunda öğretmen denetiminde planlı öğretim faaliyetlerini gerçekleştimek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama okulunda ders etkinliğine katılma
2 Uygulama okulunda ders etkinliğine katılma
3 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
4 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
5 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
6 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
7 ölçme değerlendirme uygulamaları gerçekleştirme
8 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
9 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
10 Ara Sınav
11 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
12 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
13 ölçme değerlendirme uygulamaları gerçekleştirme
14 dersteki uygulamalar ile ilgili rapor hazırlama
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 8 112
10 Tartışma 14 8 112

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372870 sınıf yönetimi etkiliğini geliştirebilir
2 1380184 bir dersi planlayıp yürütebilir
3 1355565 öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirebilir
4 1373364 öğretmenlik yeterlikleri açısından kendini ve diğer adayları eleştirebilir
5 1374216 Değerlendirme materyallerini hazırlayarak uygulayabilme
6 1370944 ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 4 4
2 5 5 5 5 4 5 4 5 4
3 4 5 5 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr