Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydoğdu M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Haktanır, K. & Arcak S. (1998). Çevre kirliliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Dersin İçeriği

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki. Teknolojik atıklar, atık çeşitleri, atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararlar, atıkların toplanma yöntemleri. Bazı teknolojik atıkları eğitim/öğretim materyali olarak nasıl kullanılabileceği. Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilme yöntemleri. Çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar. Teknolojik atık toplayan kurum ve kuruluşlar.

Dersin Amacı

Teknolojik atıkların çevreye verdiği zararların konusunda farkındalık oluşturmak, teknolojik atıkların toplanma yöntemleri ve yeniden değerlendirilmesi hakkında öğrencilerin bilgilenmesini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre terimi ve tarihi gelişimi, çevre eğitiminin farklı tanımlamaları ve konu üzerine farklı bakış açıları Çevre sorunları ve bunlara ilişkin ajandalar, ekolojism nedir?
2 Çevre eğitiminin sosyal, fen ve eğitim bilimlerine yansıması, çevre eğitiminin fen bilgisi eğitimine entegrasyonu nasıl okul öncesi ve sınıf öğretmenliği programında nasıl olabilir? Çalışma gruplarının oluşturulması.
3 Temel ekoloji kavramları ve bu kavramların algılatılması
4 Çevre eğitiminde teori ve araştırma perspektifleri
5 Teknolojik atık çeşitleri
6 Teknolojik atıkların toplanma ve depolama yöntemleri
7 Sürdürülebilir kalkınma ve farklı tanımları
8 Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilme yöntemleri
9 Ara sınav
10 Teknolojik atıklardan eğitim/öğretimde yararlanma
11 Dünyadan farklı çevre eğitimi programları ve uygulama örnekleri Etnik, dini ve diğer kültürel parametrelerin çevre çalışmalarında önemi
12 Teknolojik atık toplayan kurum ve kuruluşlar
13 Proje-I: Çevremizdeki evlerden teknolojik atık toplama ve bunları ilgili kuruluşlara teslim etme.
14 Proje-II: Teknolojik atık toplayan bir kuruluş ile bir okulun yönetimi arasında antlaşma yaptırma. Okula teknolojik atık kutusu sağlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
22 Proje Hazırlama 2 80 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 2 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
21 Rapor Sunma 2 1 2
22 Proje Hazırlama 2 24 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433318 Çevre ve doğayı koruma hakkında bilgi sahibi olma
2 1433510 Teknolojik atıkların çevreye verdiği zararları bilme
3 1434121 Teknolojik atıkların toplanması ve depolanmasını bilme
4 1434141 Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda akıl yürütebilme
5 1434859 Teknolojik atıklardan eğitim/öğretim materyali hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr