Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

. Kalelioğlu, F., Cabı, E., Yalçınalp, S., Ersoy, H.; Avcı-Yücel, Ü., Ergün, E. (2013). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. - Reiser, R.A. & Dempsey, J.V. (2012). Trends and Issues in Instructional Design and Technology. Third Edition. Pearson

Dersin İçeriği

Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı.

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin eğitim ve teknoloji ilişkisi, öğretim teknolojileri tanımlamaları, öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi ile Türkiye’de öğretim teknolojileri uygulamaları ve projeleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Öğrencilerin öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri ile gelecek eğilimler konusunda bilgi sahibi olmaları için öğrencilerle güncel uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğretim teknolojileri kullanımına yönelik proje geliştirmesi için etkinlikler planlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme. Hafta-1-Giris-Dersi.pdf
2 Öğretim teknolojilerine giriş: - Temel kavramlar. - Eğitim-teknoloji ilişkisi. - Eğitim/Öğretim teknolojilerinin tanımları. Hafta2-OgretimTeknolojilerineGiris-.pdf
3 Öğretim teknolojilerinin tarihi. Hafta-3-OgretimTeknolojilerininTarihi.pdf
4 Türkiye'de öğretim teknolojileri: - Türkiye'de öğretim teknolojilerinin gelişim politikaları - Örnek uygulama ve projeler. - BÖTE programının tarihi, kapsamı ve amaçları Hafta-4-TurkiyeTarihindeOgretimTeknolojileri-EPortfolyo.pdf
5 21. yy öğrenci özellikleri: - Dijital yerli ve Dijital göçmen kavramları. - X, Y, Z nesilleri Yeni öğretim paradigmaları - Yeni öğretmen rolleri - Yeni öğrenci rolleri - Yeni teknoloji rolleri Hafta-5-YeniNesilOgrenciler.pdf
6 Yeni okuryazarlık kavramları - Dijital okuryazarlık - Medya okuryazarlığı - Teknoloji okuryazarlığı Hafta-6-YeniOkuryazarliklar.pdf
7 Eğitimde Teknoloji Hafta-7-EgitimdeTeknoloji.pdf
8 Eğitimde bilgisayar uygulamaları Hafta8-EgitimdeBilgisayarUygulamalari.pdf
9 ARA SINAV HAFTASI
10 Bilgisayar temelli materyaller Hafta10-BilgisayarTemelliMateryaller.pdf
11 Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler -Ağlar ve Web 2.0 dünyası Hafta-11-Egitimde-Web2.0.pdf
12 Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler - Uzaktan Eğitim ve E-öğrenme Hafta-12-UzaktanEgitim_.pdf
13 Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler - Oyunlar - 3 boyutlu sanal dünyalar - Sanal gerçeklik/Artırılmış gerçeklik - Yapay zeka
14 Öğretim teknolojileri ve tasarımında güncel trendler - Robotik kodlama - STEM - Bilgi-İşlemsel Düşünme Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Dönem değerlendirmesi Hafta-14-BilgisayarBilimleriEgitimi.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488542 Eğitim ve Teknoloji konusunda fikir sahibi olur.
2 1488543 Eğitim/Öğretim teknolojilerini farklı dönemlere göre tanımlayabilir.
3 1488544 Öğretim teknolojilerinin dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi açıklayabilir.
4 1488545 Güncel öğretim teknolojilerini bilir.
5 1488567 Yeni nesil öğrenci özelliklerinin farkına varır.
6 1488568 Yeni öğretim paradigmaları hakkında fikir sahibi olur.
7 1488569 BÖTE bölümün ortaya çıkışı, kapsamı ve amaçları hakkında bilgi sahibi olur.
8 1488570 Öğretim teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımı konusunda örnek projeler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 4 4 3 3 2 2
2 4 2 3 2 4 3 3 2 2
3 3 2 3 1 1 1 1 1 1
4 5 3 3 4 1 1 1 1 2
5 5 2 2 2 2 2 2 2 2
6 5 3 3 3 3 3 3 3 3
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 5 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr