Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BARUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Santrock, J.W. (2018). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel. Karaca (Akboy), R. ( 2007). Eğitim Psikolojisi ve Çoklu Zeka. İzmir: Dinazor Kitabevi. Deniz, M. E. (Edt) (2011) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık Kaya, A. (2011). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayınları. Senemoğlu, N. (2007) Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık. Avanoğlu-Kızıltepe, Z. (2004). Öğretişim Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım. İstanbul: Merteks. Yeşilyaprak, B. (2002). Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları, Ankara Erden, M. ve Akman, Y. (1997). Eğitim Psikolojisi, Arkadaş Yayınevi, Ankara Aydın, A. (2000). Gelişim ve Öğrenme, Alfa Yayıncılık, Ankara Bacanlı, H, (2003). Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara Yavuzer, H. (2000). Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul

Dersin İçeriği

Gelişim ve Öğrenme

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere gelişim kuramları ve öğrenme kuramları ile eğitime uygulamaları hakkında gerekli olan bilgi ve anlayışları kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim ile Psikoloji İlişkisi, Temel Kavramlar ve Gelişim Psikolojisine Giriş, Temel Kavramlar, Etkileyen Faktörler, İlkeler AHLAK GELİŞİMİ.ppt
2 Fiziksel Gelişim BEDENSEL GELİŞİM.ppt
3 Bilişsel Gelişim BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
4 Dil Gelişimi DİL GELİŞİMİ.ppt
5 Kişilik Gelişimi KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
6 Ahlak Gelişimi ve Ruhsal Bozukluklar DOĞUMDAN ÖNCEKİ GELİŞİM.ppt
7 Öğrenme Psikolojisine Giriş, Temel Kavramlar, Etkileyen Faktörler, İlkeler GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER.ppt
8 Klasik Koşullanma SOSYAL GELİŞİM.ppt
9 Ara Sınav PSİKOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.ppt
10 Edimsel Koşullanma KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
11 Sosyal Öğrenme Kuramı GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI.ppt
12 Gestalt Kuramı DOĞUMDAN SONRAKİ GELİŞİM.ppt
13 Bilgiyi İşleme Kuramı DUYGUSAL GELİŞİM.ppt
14 Beyin Temelli Öğrenme ve Yapılandırmacılık GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1.ppt
15 Final Sınavı GELİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547085 Eğitim, gelişim ve öğrenmeyle ilişkili kavramları kavrayabilme
2 1547086 Bilişsel, duyuşsal, sosyal ve ahlaki gelişim dönemlerini kavrayabilme
3 1547087 Bireysel farklılıkların öğretim sürecine ve öğrenme algısına etkisini açıklayabilme
4 1547088 Öğrenme kuramları ve süreçlerini anlama, öğrenme süreçlerine uygun öğrenme ortamı oluşturmaya istekli oluş
5 1547089 Eğitim psikolojisi bakış açısını ve yaklaşımlarını kişiliği ve alanıyla bütünleştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 1 4 5 2 1
2 4 4 4 3 5 3 3 4 2
3 1 4 5 4 3 3 3 3 5
4 2 2 3 2 4 2 3 4 3
5 2 5 2 2 2 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr