Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Emine Şendurur *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aubrey, K. & Riley, A. (2016). Understanding & Using Educational Theories. SAGE

Dersin İçeriği

Bilişim öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; bilişim öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının bilişim öğretimine yansımaları; bilişim öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; bilişim öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir bilişim öğretiminin bileşenleri; bilişim öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış

Dersin Amacı

Bilişimde öğrenme ve öğretim yaklaşımları dersi, öğrenme paradigmalarının incelenmesi ve epistemolojik temellerinin anlaşılması amacıyla tasarlanmıştır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Ders izlencesini inceleme. Öğrenme ve öğretim kavramları izlence.docx
2 Davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme kuramları ogrenme_kuramlari.pptx
3 Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a öğrenme ve öğretim endustri1.0_5.0.pdf
4 John Dewey (demokratik öğrenme) ve Maria Montessori (çocuğu serbest bırakmak) dewey&montessori.pdf
5 Jean Piaget (zihinsel gelişim) ve Lev Vygotsky (sosyal-yapılandırmacı) piaget&vygotsky.pdf
6 B.F. Skinner (edimsel koşullanma) ve Benjamin Bloom (taksonomi) skinner&bloom.pdf
7 Malcolm Knowles (yetişkin öğrenmesi) ve Jerome Bruner (bilişsel yaklaşım) knowles&bruner.pdf
8 Urie Bronfenbrenner (insan gelişiminin ekolojisi) ve Paulo Freire (eleştirel yaklaşım) bronfenbrenner&freire.pdf
9 Donald Schön (yansıtma) ve David Kolb (deneysel öğrenme) schon&kolb.pdf
10 Ara sınav
11 Jean Lave ve Etienne Wenger (sosyal öğrenme ve uygulama toplulukları) lave&wenger.pdf
12 Guy Claxton (öğrenmenin gücü) claxton.pdf
13 Güncel eğilimler ve sorunlar: dünyada ve Türkiye’de bilişim öğretimi http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=335
14 Bilişim öğretimi örnekleri code.org

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517037 Bilişim öğretiminin temel ilkeleri ve tarihçesini tanıma
2 1517038 Öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve bilişim teknolojilerini ilişkilendirebilme,
3 1517039 Bilişim öğretimindeki temel becerileri gösterebilme,
4 1517042 Bilişim öğretimindeki güncel eğilim ve sorunların farkına varma,
5 1517043 Etkili bilişim öğretimi bileşenlerini bilme ve uygulamaya geçirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 3 5
3 4 5
4 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr