Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mehmet SOYLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adobe Flash CS3 Professional Yetkili Eğitim Kılavuzu Medyasoft Yayınları / Bilgisayar Kitapları Dizisi,Flash CS5 & Action Script3 Kodlap Yayıncılık Uğur Gelişken

Dersin İçeriği

Oyuna giriş; oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırmaya ilişkin tanım ve kavramlar; oyun tarihi, psikolojisi ve davranış teoremleri; oyuncu türleri; ödül türleri; eğlence türleri; bireysel ve grup oyunları; oyun elementleri; oyun mekanikleri; oyun akışı ve motivasyon tipleri; davranış döngüleri ve modelleri; oyunlaştırma modelleri (Werbach-Octalysis); oyunlaştırma ölçümlemeleri; örnek oyun uygulamaları; oyunlaştırma kartları ile eğitsel bir konuda oyunlaştırma tasarımları.

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin oyunların eğitim amacıyla kullanımına ilişkin bir bakış açısı edinebilmeleri ve eğitim amaçlı oyun tasarımı yapabilmeleridir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyun tabanlı öğrenme nedir? Kısa tarihi ve oyun tabanlı öğrenme teorileri. Eğitsel oyunlarla deneyimleme Yok https://www.egiteknoloji.com/oyunlastirma-ve-oyun-tabanli-ogrenme.html
2 Dünya ve Türkiye’de oyun tabanlı öğrenme ile ilgili örnekler Eğitsel oyunları kullanım teknikleri ile inceleme Yok http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/html/academic/Bayirtepe_Ezgi_HUEFD33_41-54
3 Ciddi oyun ne demektir? Oyun ve simülasyonların karşılaştırılması. Ciddi oyun örneklerini kendi tanımı ile değerlendirme Yok https://medium.com/@berkayalkisel/ciddi-oyun-7fdb434161f4
4 Sanal öğrenme ortamlarında oyunun entegre edilmesi. Kurulum ve uygulama çalıştırma deneyimleme Yok https://www.researchgate.net/profile/Selay_Arkuen_Kocadere/publication/304142291
5 Second Life ve Virtual Worlds ortamları Second Life ve Virtual Worlds gibi ortamlardaki öğrenme deneyimleri. Yok http://go.secondlife.com/landing/education/tr/?lang=tr
https://www.virtualworlds.co.uk/
6 Oyun tasarımı ilkeleri nelerdir? Eğitsel oyun tasarım modelleri (EFM, FIDGE, Deneyimsel, Oyun Nesnesi, Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme-Öğretme Modeli). Oyun objelerinin özellik ve olayları kodlama ile yönetme örnekleri Yok https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/gaming/resources/game-design-principl
7 Örnek oyunlar üzerinde tasarım değerlendirme kriterleri Değerlendirme kriterlerinin örnekler üzerinden deneyimleme Yok https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/737545
8 Ara sınav Yok Yok
9 Schank’in “Hedef-Tabanlı Senaryo” teorisi: Schank’in “Hedef-Tabanlı Senaryo” pratiği Yok https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50249
10 Oyun Tasarımı Aşama 1: Eğitsel oyun senaryosu nasıl yazılır? Bileşenleri tanıma. Eğitsel oyun senaryosu yazma Yok https://senseref67.blogspot.com/2017/03/egitsel-oyun-projesi.html
11 Oyun Tasarımı Aşama 2: Kağıt üzerinde senaryoyu çizime dökme (storyboard oluşturma) Eğitsel bir konu belirlenip, senaryosu hazırlanır ve senaryo kağıt üzerine aktarılır Yok https://demetdemircioglu.com.tr/egitsel-oyun-tasarimi/
12 Oyun Tasarımı Aşama 3: Prototip oluşturma ve hedef kitle ile iletişime geçme oyun prototipi oluşturularak , prototip deneyimi ile değerlenme yapılır Yok https://www.pdfsayar.com/E%C4%9E%C4%B0TSEL-OYUN-SENARYOSU-ppt-1.html
13 Oyun Tasarımı Aşama 4: İlk değerlendirme sonucuna göre prototipi geliştirme ve tekrar hedef kitle ile iletişime geçme. Bir Önceki aşama için yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, tüm aşamalar için gereken düzenlemeler yapılır ve eğitsel oyun tamamlanır. Yok https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/774557
14 Oyun Tasarımı Aşama 5: Oyunu tekrar gözden geçirme ve son ürünü oluşturma. Oyun tamamlanarak dijital platformlarda test edilir ve dağıtılır. Yok https://www.besyohaber.net/kategori/bedenegitimiegitseloyunlar/

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 2 13 26
20 Rapor Hazırlama 3 1 3
21 Rapor Sunma 3 1 3
22 Proje Hazırlama 3 10 30
23 Proje Sunma 3 1 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 3 1 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1564353 Oyunlaştırma kavramını açıklayabilir.
2 1564354 Oyun ile bireyin gelişimsel özellikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
3 1564355 Oyun türlerini listeler.
4 1564356 Bilgisayar oyunu tasarım sürecinin aşamalarını açıklar.
5 1564357 Bilgisayar oyunu tasarım sürecinin aşamalarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 5 4
2 4 4 4 5 4 5 5 4
3 4 4 4 5 4 5 5 4
4 4 4 4 5 4 5 5 4
5 4 4 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr