Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Emine Şendurur *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Altun, Eralp ve Demirel, Özcan (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2.Heinich,Robert, Molenda, Micheal ve Russell, James D. (1993). Instructional media. NY: Macmillan Publishing. 3.İşman, Aytekin (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 3. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 4.Kaya, Zeki (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 5.Seferoğlu, S.Sadi (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 6.Yalın, H.İbrahim (2008) (ed.). İnternet temelli eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 7.Yalın, H. İbrahim (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. 20. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 8.Yanpar Yelken, Tuğba (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Ders Araçları: Bilgisayar, projektör

Dersin İçeriği

Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamaları.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamalarının yeri ve önemi konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim sisteminin tanıtılması Terminoloji.pptx
2 Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları Lab1.docx
3 Öğretim Teknolojileri ve Dletisim Lab 2.docx
4 Mesaj Tasarımı Lab 3.docx
5 Görsel Tasarım ilkeleri gorsel_tasarim_ilkeleri.pptx
6 Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri) Lab 4.docx
7 Teknoloji Planlaması Lab 5.docx
8 ARA SINAV
9 Öğretim Araç ve Gereçleri gorsel_materyaller.pptx
10 Öğretim Araç ve Gereçleri (devam) isitsel_materyaller.pptx
11 Bilgisayar Destekli Eğitim ve Eöğrenme BDE.pptx
12 Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Lab 6.docx
13 Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu) Web2.0.pptx
14 Genel tekrar Lab7.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 13 2 26
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517004 Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının nedenlerini açıklayabilme.
2 1517006 Dale’nin yaşantı konisinin özelliklerini açıklayabilme.
3 1517002 Öğretim materyali seçimini etkileyen etmenleri yorumlayabilme.
4 1517003 Görsel tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri açıklayabilme.
5 1517005 Görsel tasarım ilkelerine uygun materyaller geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 3
3 3 4
4 5
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr