Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Özgür Taşkın *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Yıldırım, Cemal (2008). TÜBİTAK Yayınları. 2.Yıldırım, Cemal (2012). Bilim Tarihi. Remzi Kitabevi. 3.Evrim Genc Kumtepe (2016). Bilim Tarihi (Taskin ve Karahan).Cocuk Bilim Teknoloji. Anadolu Üniversitesi. 4. Conner. C. D. (2010). Halkın Bilim Tarihi. TÜBİTAK. 5.Bilim Felsefesi (2001). Dominique Lecourt. Çeviren Işık Ergüden, Ankara. Dost kitabevi. 6- Bilim Felsefesi (2001). Philipp Frank. Çeviren Dilek Kadıoğlu, Say kitabevi. 7- Fen öğretimi: Bilim tarihinin ve felsefesinin katkısı (2017) Matthews. M.R.Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Dersin İçeriği

Derste bilimin tarihsel süreç içerisinde sosyal, ekonomik, kültürel vb etkiler altında değişimini kavramak önemlidir. Bilim ve etik arasındaki ilişki, sahte bilim (pseudoscience) konuları, bilimim doğası ve farklı algılamaları, kuram kavramı incelenmiştir. Mezopotamya'dan günümüze bilim tarihi, Mısır'da bilim, Yunan, Helenistik Dönemde ve Erken Romalılarda bilim, Ortaçağ'da ve İslam Dünya'sında bilim, Skolastik Dönem ve Rönesans, Aydınlanma Dönemi ve Endüstriyel Devrim, 19. 20 yy' da bilim ve Türkiye Cumhuriyet'inde bilim konuları irdelenmiştir.

Dersin Amacı

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve dersten beklentiler. Bilim ve felsefe kavramlarına giriş.
2 Mezopotamya ve Mısır'da toplum bilim ilişkisi
3 Eski Yunanda Bilim ve Felsefe.
4 Eski Yunan'da Helenistik döneme, Roma dönemine geçiş
5 Ortaçağ Avrupası ve Skolastik dönem
6 İslam uygarlığı bilim felsefesi ile Ortaçağ Avrupasının karşılaştırması
7 Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe.
8 Aydınlanma dönemi ve diğer dönemlerden farkı
9 Vize sınavı
10 Viyana Çevresi Postmodernizm VS Modernizm tartışması
11 Postmodernizm VS Modernizm tartışması
12 Popper, Kuhn, Feyerabend, Toulmin, Matthews
13 Bilim felsefesinin günlük yaşama etkileri üzerine tartışma
14 Dersin değerlendirilip temel kavramlar arasındaki bağın oluşturulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 28 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515321 Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavramları ilişkileri kavrama
2 1515322 Bilim tarihindeki dönemler arasındaki ilişkiyi kavramak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr