Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş. Doç. Dr. Fahri Vatansever, 2017, 13. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık - C/C++ ve Java Dilleriyle Algoritma ve Programlama. Bülent Çobanoğlu, 2018, 3. Baskı, İstanbul: Abaküs Yayıncılık - Problem Solving and Program Design in C. Jeri R. Hanly & Elliot B. Koffman, 2004, Fourth Edition, United States of America: Pearson Education, Inc.

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilerin programlama dillerindeki temel kavramlar; kaynak dosya ve kütüphane kavramları, kaynak kodun derlenmesi ve çalıştırılması; sabit ve değişken tanımlamaları, veri türleri, operatörler, temel giriş/çıkış işlemleri, koşul ifadeleri, döngüler, diziler, fonksiyon tanımlamaları, özel fonksiyonlar ve temel dosya işlemleri gibi programlama becerilerini kazanması planlanmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin temel programlama basamaklarına hakim olmasının sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin programlama dillerini kullanarak verilen probleme çözüm algoritmaları oluşturmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme. - Kullanılacak programlama dilleri ve platformlar hakkında bilgilendirme. Laboratuvar yok. BTAE203-Hafta-1-GirisDersi.mp4
Hafta1-Giris-.pdf
2 - Bilgisayar ve programlamaya giriş - Programlama dillerinin gelişimi (Makine dilleri, Alt seviye ve Yüksek Seviye diller gibi) - Farklı programlama dilleri ve yapısal özellikleri - C programlama dilinin yapısı - Temel veri tipleri - Sabit ve değişkenler - Değişken tanımlama (Tanımlama ve isimlendirme kuralları) - Veri Tiplerine göre değişken tanımlamaları - Reserved (Ayrılmış) kelimeler BTAE203-Hafta2.mp4
Hafta2-ProgramlamayaGiris-12Ekim2020-avys.pdf
3 - Değişkenlerin Faaliyet Alanları ve Ömürleri - Placeholders/Yer tutucular - Girdi/Çıktı (Çıktı formatlama) - Değişken dönüşümleri - Özel karakterler ve yer imleri (Placeholders) - Operatörler ve İşlem Öncelikleri - Hazır fonksiyonlar (Built-in functions) BTAE203-Hafta 3.mp4
Hafta3-ProgramlamayaGiris-avys.pdf
4 - Karar Yapıları (If/If Else) Laboratuvar Çalışması -1 (Hafta 4) BTAE203-Hafta4-LabGuide.pdf
5 - Karar Yapıları (Switch Case) Laboratuvar Çalışması -2 (Hafta 5) BTAE203-Hafta5-LabGuide.pdf
6 - Tekrarlı Yapılar/Döngüler (For Loops) Laboratuvar Çalışması -3 (Hafta 6)
7 - Tekrarlı Yapılar/Döngüler (While – Do While Loops) Laboratuvar Çalışması -4 (Hafta 7) BTAE203-Hafta7-LabGuide.pdf
8 - Fonksiyon Kullanımı Laboratuvar Çalışması -5 (Hafta 8) BTAE203-Hafta8-LabGuide.pdf
9 ARA SINAV HAFTASI
10 - Diziler (Arrays) Laboratuvar Çalışması -6 (Hafta 10) BTAE203-Hafta10-LabGuide.pdf
11 - Diziler (Karakter dizileri) Laboratuvar Çalışması -7 (Hafta 11) BTAE203-Hafta11-LabGuide.pdf
12 - Diziler (Çok boyutlu diziler) - Arama Algoritmaları
13 - Sıralama Algoritmaları Laboratuvar Çalışması -8 (Hafta 13) BTAE203-Hafta13-LabGuide.pdf
14 - Dosya İşlemleri Laboratuvar Çalışması -9 (Hafta 14) BTAE203-Hafta14-LabGuide.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 1 56 56
7 Laboratuvar 1 28 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514639 Verilen bir problemin çözümü için algoritma tasarlayabilmek.
2 1514640 Giriş/çıkış kavramları, temel veri tipleri, sabit ve değişkenler, operatörler ve işlem öncelikleri, karar yapıları gibi temel programlama öğelerini bilmek.
3 1514641 Problem çözümünde farklı algoritmaların uygulanabilirliğini anlamak.
4 1514642 Arama ve sıralama algoritmalarını anlamak.
5 1514643 Fonksiyonları program yapıları içerisinde kullanabilmek.
6 1514644 Verilen bir probleme farklı programlama dilleri kullanarak çözümler üretebilmek.
7 1514645 Programlama dillerini kullanarak temel dosya işlemlerini yapabilmek.
8 1514646 Temel programlama mantığı ile farklı programlama dillerini öğrenip kullanabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 5 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
4 4 5 3 3 4 4 4 4 5
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 5 4 3 2 4 4 4 3 5
8 4 4 5 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr