Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Polat ŞENDURUR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; bilişim dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel bilişim dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademeler arasında bilişim dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

Dersin Amacı

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlarlardan başlayarak bilişim ve bilgisayar bilimleri eğitimi için gerekli olan yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilişim ve Öğretim programlarının temel amacı Hafta-1-Bilişim ve Öğretim Programları.mp4
2 Bilgisayar bilimi eğitimi kapsamı Hafta-2-Bilgisayar Bilimi Eğitmi Kapsamı.mp4
3 Ölçme ve değerlendirme yaklaşımı Hafta-3-Ölçme ve değerlendirme yaklaşımı.mp4
4 Güncel bilişim dersi öğretim programının içeriği
5 Güncel bilişim dersi öğretim programının geliştirmeyi amaçladığı beceriler
6 Öğrenme ve alt öğrenme alanları
7 Kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları
8 Güncel bilişim dersi öğretim programının diğer dersler ile ilişkisi
9 Arasınav
10 Kademeler arasında bilişim dersi öğretim programlarının ilişkisi
11 Kullanılan yöntem ve teknikler
12 Kullanılan araç gereçler ve materyaller
13 Ölçme-değerlendirme yaklaşımı
14 Öğretmen yeterlilikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 17 17
5 Derse Katılım 3 14 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559236 Geçmiş ve güncel eğitim programlarını tanır
2 1559242 Güncel eğitim programının yaklaşımını ayırt eder
3 1559255 Öğrenme ve alt öğrenme alanlarını tanımlar
4 1559261 Kademeler arasında bilişim dersi öğretim programlarının ilişkisini açıklar
5 1559272 Kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterliliklerini listeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 3 3
2 5 3 2 3
3 5 3 3 3
4 5 3 3 3
5 5 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr