Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Cevdet Kılıç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARİSTO (1985), Metafizik, çv.A.Arslan, İzmir. ARSLAN, Ahmet (1999), Felsefeye Giriş, Ankara, 4. baskı. ASTER, Ernest Von (1943), Felsefe tarihi Dersleri, (çv. M.Gökberk), İstanbul. BİRANT, Karman (1964), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ankara. BOLAY, S. Hayri (1979), Felsefî Doktrinler Sözlüğü, İstanbul. KEKLİK, Nihat (1978), Felsefe, İstanbul. KEKLİK, Nihat (1982), Felsefenin İlkeleri, (I-II) İstanbul.MENGÜŞOĞLU, Takiyyettin (1983), Felsefeye Giriş, İstanbul. MENGÜŞOĞLU, Takiyyettin (1976, Fenomenoloji ve Nicolai Hartman, İstanbul ÜLKEN, Hilmi Ziya (1957), Felsefeye Giriş, Ankara, (1-2). ÜLKEN, Hilmi Ziya (1972), Genel Felsefe Dersleri, Ankara. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Bilgi ve Değer, Ankara, Kürsü Yayınları. YETKİN, Suud Kemal (1979), Estetik ve Ana Sorunları, İstanbul. RUSSELL, Bertrand (1973), Batı Felsefesi Tarihi, (Çv. M.Sencer), İstanbul.

Dersin İçeriği

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

Dersin Amacı

Felsefenin ne olduğunu, felsefenin kavramlarını problemlerini ve ele aldığı konuları lisans seviyesinde öğrenmek. öğrencide eleştirel düşünmenin vev hayatın anlamı üzerinde bakış açılarını geliştirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe hakkında genel bilgi, felsefe, filozof, felsefenin dayandığı esaslar,
2 Felsefi düşünüşün özellikleri, felsefenin ana meseleleri
3 Felsefenin ana meseleleri, felsefenin bölümleri
4 Felsefe tarihi felsefe tarihinin önemi ve alt dalları
5 Bilgi nedir? bilgi çeşitleri nelerdir? Epistemoloji
6 Bilginin kaynağı ve değeri meselesi.
7 Bilim Felsefesi, bilim tarihi, felsefe bilim ilişkisi, bilimin felsefenin konusu olması
8 Bilimin değeri meselesi, bilimlerin sınıflandırılması
9 Vize İmtihanları
10 Varlık Felsefesi
11 Ahlak Felsefesi
12 Siyaset ve sanat felsefesi
13 Din felsefesi
14 Çağdaş felsefi akımlar ve yaklaşımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 11 33

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441024 1. Felsefenin bilimlerle ilişkisini yorumlar.
2 1441027 2. Felsefe düşünürlerini tanır ve onların fikirlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr