Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B.Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1968. B.Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara, 1971. B.Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara, 1979. B.Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu TarihiI-II, Ankara, 1981. G. Nemeth, Attila ve Hunları, Ankara, 1982. İ.Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977. J. P. Roux, Türklerin Tarihi. İstanbul, 2010. R.Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ankara 1980. L.N. Gumiliev, Eski Türkler, İstanbul, 1999. L.N.Gumilev, Hunlar, İstanbul, 2013. L.Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1971. Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara, 2002. Richard N.Frye, Orta Asya Mirası, Ankara, 2009.

Dersin İçeriği

İslam öncesi Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını, gelişme düzeylerini, komşu devletlerle ilişkilerini, kısacası toplum hayatını birinci derecede etkileyen olaylarını içerir. Bu çerçevede Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devleti olarak kabul gören Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Akhunlar ve I. Göktürk Kağanlığının siyasi tarihleri de konunun kapsamı içerisindedir.

Dersin Amacı

Orta Asya Türk Devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını belgeler, bulgular ve araştırmalar boyutunda öğrencilere anlatarak, tarih bilgi ve bilincinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Öncesi Türk Tarihi, Kültürü ve Uygarlıklarına ait Başlıca Kaynaklar, Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Anayurdu, Komşu Devletler.
2 Asya Hun Devleti'nin Kurulması, Devlet Teşkilatı, Mete'nin Türk Birliğini Gerçekleştirmesi
3 Mete'den Sonra Asya Hun Devleti, Hun Devletinin Yıkılması.
4 Avrupa Hunları ve Attila
5 Avrupa Hunlarının Sonu
6 I. Göktürk Kağanlığı'nın Kuruluşu
7 Vize haftası
8 II. Göktürk Kağanlığı ve Yıkılışı
9 Uygur Kağanlığı ve Kağanlığın Yıkılışından Sonra Uygurlar: a) Turfan Uygur Devleti b) Kansu Uygur Devleti
10 Türklerde alfabe ve edebiyat: Yazıtlar
11 Türklerde Din
12 Türklerde Kurgan
13 Hazar Kağanlığı
14 Final haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493664 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü'nün kapsamını açıklayabilme
2 1493665 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü'nün kaynaklarını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr