Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Necati Tomal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama -Rauf Arıkan 2-Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Şener Büyüköztürk

Dersin İçeriği

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırmanının nasıl yapıldığını kavratmak. Öğrencileri araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirmek. Her öğrencinin bilimsel araştırma yapabilecek duruma gelmesini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Tanımı ve Özellikleri, Bilimsel Araştırmanın Amaçları
2 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları
3 Araştırma Yöntemleri, Deneysel ve Tarama Yöntemler-Anket
4 Eylem Araştırmaları, Örnek Olay, Etnografik Araştırma, Gözlem, Görüşme
5 Nicel ve Nitel Araştırmaların Karşılaştırılması
6 Literatür Taraması Nasıl Yapılır
7 Kütüphane Gezisi
8 Veri Analizi ve Değerlendirmesi
9 Ara sınav
10 Raporlaştırma
11 Makale İncelemesi
12 Tezi Ana Bölümleri
13 Tezin Ana Bölümleri
14 Kaynak Gösterme Yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8071 1351552 Verilerileri analiz edebilir.
16303 1354174 Bilimsel araştırmanın amaçlarını söyleyebilir.
17325 1368774 Bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir.
17326 1369102 Bilimsel bir çalışmayı değerlendirebilir.
17676 1357236 Araştırma yöntemlerine örnek verebilir.
20653 1359712 Bilimin tanımını yapar ve özelliklerini söyler.
24070 1372004 Analiz edilen verileri rapor haline getirebilir.
31655 1383400 Araştırma yöntemlerini uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr