Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nedim İPEK, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006; Nedim İPEK, Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri, Ankara 1994; Nedim İPEK, Selanik'ten Samsun'a Mübadiller,Samsun 2010; Abdullah SAYDAM, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara 1997; Ahmet HALAÇOĞLU, Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri (1912-1913), Ankara 1995; Mihri BELLİ, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Ekonomik Açıdan Bir Bakış, İstanbul 2006

Dersin İçeriği

Göç kavramı, göçleri meydana getiren nedenler, göçlerin etkileri, Türklerin tarih boyunca yaptığı göçler, Orta Asya Türk Göçleri, Kırım Göçleri, Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında meydana gelen göçler, Balkan Göçleri, bütün bu göçlerin Türk ve Dünya tarihi üzerindeki etkileri.

Dersin Amacı

Bu derste Türklerin tarih boyunca yaptığı göçler, bu göçlerin nedenleri sonuç ve etkilerinin verilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı
2 Göç nedir?Göçlerin mahiyeti,göçleri doğuran sebepler
3 Göçlerin sosyo-ekonomik ve politik etkileri
4 Orta Asya Türk göçleri ve sebepleri
5 Orta Asya Türk göç yolları,sonuçları ve etkileri
6 Kırım Savaşı ve sonrası göçler
7 Kırım Savaşı göçlerinin sebepleri ve göç yolları
8 Doksan üç Savaşı sonrası göçler ve sebepleri
9 Doksan üç Savaşı göçlerinin sosyal ve ekonomik sonuçları
10 Balkan göçleri ve nedenleri
11 Balkan göçlerinin başlaması ve göç yolları
12 Balkan göçlerinin sosyal, ekonomik ve siyasî sonuçları ve iskân
13 Göçmenlerin Anadolu'ya yerleştirilmesi, karşılaşılan problemler ve alınan tedbirler
14 Türkiye-Yunanistan Nüfus mübadelesi, Türk mübadillerin iskânı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355888 Türk göçlerinin Türk ve Dünya tarihine etkisini kavrar.
2 1494929 Göç kavramını ve nedenlerini kavrar.
3 1494930 Türk göçlerinin her birinin kendine özgü nedenlerini bilir.
4 1494931 Göçlerin sosyo-ekonomik ve siyasi boyutlarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4
2 4 3 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5
3 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 5 4
4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr